Forvaltningsdatabasen

Sårbarhetsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sårbarhetsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sårbarhetsutvalget
Utvalgsnummer: 15030000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 28.02.1983 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalgets oppgave er et ledd i gjennomføringen av langtidsplanenfor det sivile beredskap, programområde 11 (edb).Utvalget skal gjøre rede for hvilke samfunnsviktige funksjoner som ereller vil bli sterkt avhengige av edb, og særlig se på de tilfellerhvor d
Tidsfrist: 1984
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 7 43000 Vedkommende departement
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 11 149056 Vedkommende departement
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 10 126460 Vedkommende departement
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 7 0 12 60000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig medlem Helge J. Størkersen 1 217 Avdelingssjef I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Oddvar H. Lien 1 219 Fhv. Oberst Av departement 1970
1983 Leder Helge Seip 1 219 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Marie Haavardtun 2 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Leif K. Olaussen 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jan E. Engebretsen 1 228 Leder I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Rolf Bergersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Helga Marie Strømme 2 301 Sjefskonsulent I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Amund Eriksen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Svein Aksel Øvergaard 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Helge J. Størkersen 1 217 Avdelingssjef I statsråd 1970
1984 Leder Helge Seip 1 219 Direktør I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Oddvar H. Lien 1 219 Fhv. Oberst Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Leif K. Olaussen 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Marie Haavardtun 2 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jan E. Engebretsen 1 228 Leder I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Rolf Bergersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Svein Aksel Øvergaard 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Amund Eriksen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Helga Marie Strømme 2 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Helge J. Størkersen 1 217 Direktør I statsråd 1970
1985 Leder Helge Seip 1 219 Direktør I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Eivind Tjensvoll 1 220 Fhv. Oberst Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Leif K. Olaussen 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Marie Haavardtun 2 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jan E. Engebretsen 1 228 Forskningssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Helga Marie Strømme 2 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Amund Eriksen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Svein Aksel Øvergaard 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Rolf Bergersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Pål Leveraas 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Helge J. Størkersen 1 217 Direktør I statsråd 1970
1986 Leder Helge Seip 1 219 Direktør I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Eivind Tjensvoll 1 220 Fhv. Oberst Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Marie Haavardtun 2 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Leif K. Olaussen 1 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Jan E. Engebretsen 1 228 Leder I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Rolf Bergersen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Helga Marie Strømme 2 301 Prosjektleder I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Svein Aksel Øvergaard 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Pål Leveraas 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Amund Eriksen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970