Forvaltningsdatabasen

Datapolitisk råd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Datapolitisk råd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Datapolitisk råd
Utvalgsnummer: 15031000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 21.12.1984 ved kongelig resolusjon i henhold til Innst. S.171 (82-83).
Mandat:
Rådet skal bidra til og danne grunnlag for den datapolitiske debatt,og fungere som rådgiver for departement og regjering i datapolitiskespørsmål som angår samfunnet. Den skal følge utviklingen avdatateknologien, anvendelsene og virkningen av den i samfunn
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 6 292000 Vedkommende departement
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 8 680000 Vedkommende departement
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 12 645000
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 9 0 7 690000
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 9 0 7 516879
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 9 0 0 0
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 9 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1985 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 217 Sekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Karl Holberg 1 219 Forskningssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Helge Seip 1 219 Direktør I statsråd 1970
1985 Leder Dagfinn Kåre Føllesdal 1 219 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Marie Haavardtun 2 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Natalie Rogoff Ramsøy 2 301 Forsker I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kari Thoresen 2 301 Forsker I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Svein Aksel Øvergaard 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Arvid Staupe 1 1601 Sekretariatsleder I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Sekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Helge Seip 1 219 Direktør I statsråd 1970
1986 Leder Dagfinn Kåre Føllesdal 1 219 Professor I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Karl Holberg 1 219 Forskningssjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Marie Haavardtun 2 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem John Bakkebø 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Svein Aksel Øvergaard 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Natalie Rogoff Ramsøy 2 301 Forsker I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kari Thoresen 2 301 Forsker I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Arvid Staupe 1 1601 Sekretariatsleder I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Sekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Helge Seip 1 219 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Karl Holberg 1 219 Forskningssjef I statsråd 1970
1987 Leder Dagfinn Kåre Føllesdal 1 219 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Marie Haavardtun 2 220 Adm. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem John Bakkebø 1 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Professor I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kari Thoresen 2 301 Forsker I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Arvid Staupe 1 1601 Sekretariatsled I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Gørild Sæland 2 0 Sekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Jon Kjell Gjønnes 1 219 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Karl Holberg 1 219 Forskningssjef I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Helge Seip 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem John Bakkebø 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Eva Margrethe Hylin 2 301 Edb-Sjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Johanne Katrine Flaten 2 1201 Disponent I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kirsten Bjørnå 2 1902 Forsker I statsråd 1970 1970
1989 Leder Jon Kjell Gjønnes 1 219 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Eva Margrethe Hylin 2 301 Økonomidirektør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Gørild Sæland 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Johanne Katrine Flaten 2 1201 Disponent I statsråd 1970
1990 Leder Jon Kjell Gjønnes 1 219 Professor I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gørild Sæland 2 301 Sekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Eva Margrethe Hylin 2 301 Økonomidirektør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Johanne Katrine Flaten 2 1201 Disponent I statsråd 1970
1991 Leder Jon Kjell Gjønnes 1 219 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Eva Margrethe Hylin 2 301 Økonomidirektør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Johanne Katrine Flaten 2 1201 Disponent I statsråd 1970