Forvaltningsdatabasen

Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen
Utvalgsnummer: 15035000
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet i henhold til kgl.res. av 16. januar 1987
Mandat:
Utvalget skal beskrive eksisterende tilknytningsmodeller, vurderemulige endringer i modellene samt grenser for individuell tilpasning.Videre skal utvalget peke på hensyn som bør tas ved valg avtilknytningsmodell for ulike typer virksomheter, og vurdere st
Tidsfrist: 1989
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 12 0 0 0
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 12 0 8 560000
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 12 0 5 386000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Vanlig medlem Tore Lindholt 1 231 Jernbanedirektø I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Knut Bartnes 1 233 Generalsekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Jan Debes 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Christian Hambro 1 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Dagfinn Habberstad 1 301 Forbundsleder I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1987 Leder Tormod Hermansen 1 301 Finansråd I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Thor-Erik Johansen 1 301 Advokat I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Vidar Oma Steine 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anni Milward 2 529 Forbundsleder I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Johan P. Olsen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Tore Lindholt 1 231 Jernbanedirektø I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Knut Bartnes 1 233 Generalsekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Thor-Erik Johansen 1 301 Advokat I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Christian Hambro 1 301 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Jan Debes 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Stabsdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Vidar Oma Steine 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1988 Leder Tormod Hermansen 1 301 Finansråd I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Anni Milward 2 529 Forbundsleder I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Aud Watnebryn 2 602 Nestleder Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Johan P. Olsen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Tore Lindholt 1 231 Jernbanedirektø I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Knut Bartnes 1 233 Generalsekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Christian Hambro 1 301 Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Jan Debes 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Thor-Erik Johansen 1 301 Advokat I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Vidar Oma Steine 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1989 Leder Tormod Hermansen 1 301 Finansråd I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anni Milward 2 529 Leder I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Aud Watnebryn 2 602 Nestleder Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Johan P. Olsen 1 1201 Professor I statsråd 1970