Forvaltningsdatabasen

Statsselskapslovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statsselskapslovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statsselskapslovutvalget
Utvalgsnummer: 15040000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 24.08.1990
Mandat:
Lager utkast til ny lov om statsselskaper. Sentralt blir å finne frem til en hensiktsmessig avveining mellomstatlig styring og forretningsmessig uavhengighet for selskapet.
Tidsfrist: 1991
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 0 0 7 231000
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 0 0 4 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Sekretær, ikke medlem Jan Ellertsen 1 0 Utredningsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ingrid Stange 2 215 Siviløkonom I statsråd 1970
1990 Leder Gudmund Knudsen 1 219 Advokat I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 301 Finansråd I statsråd 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Tonje Meinich 2 301 Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan Fougner 1 301 Advokat I statsråd 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Gunnar Glomlien 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ingrid Stange 2 215 Siviløkonom I statsråd 1970
1991 Leder Gudmund Knudsen 1 219 Advokat I statsråd 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Tonje Meinich 2 301 Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Jan Fougner 1 301 Advokat I statsråd 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Gunnar Glomlien 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970