Forvaltningsdatabasen

Utvalg for gransking av interne forhold i UNI Storebrand (UNI-2)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for gransking av interne forhold i UNI Storebrand (UNI-2)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for gransking av interne forhold i UNI Storebrand (UNI-2)
Utvalgsnummer: 15046000
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Administrasjonsdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet i 1993.
Mandat:
Beskrive og vurdere de interne forhold i UNI Storebrand-konsernet i forbindelse med opptakten til og gjennomføringen av konsernets oppkjøp i Skandia, samt behandlingen av aksjepostene frem til 25.08.92.
Tidsfrist: 1993
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1993 Administrasjonsdepartementet 3 0 0 2000000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1993 Sekretær, ikke medlem Haakon Angell 1 0 Advokat Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Kjeld Rimberg 1 301 Generaldirektør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Arne Kinserdal 1 1201 Professor I statsråd 1970
1993 Leder Ellen Mo 2 1902 Lagdommer I statsråd 1970