Forvaltningsdatabasen

Rådet for Aetat

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Aetat" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Aetat
Utvalgsnummer: 15055000
Hjemmel:
Rådet for Aetat er et organ som skal gi råd om gjennomføringen av arbeidsmarkedspolitikken. Rådet skal bl.a. sikre god dialog mellom partene i arbeidslivet og Aetat.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 160000
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Knut Røed 217 Seniorforsker
2002 Liv Overaae 217 Rådgiver
2002 Einar Jakobsen 217 Seniorøkonom
2002 Erik Graff 219 Organisasjonssjef
2002 Finn Berge Haaland 238 Rådgiver
2002 Dag Arne Kristensen 301 Forbundsleder
2002 Marianne Gran Juriks 301 Forhandlingsdirektør
2002 Chen Wei 301 Økonom
2002 Per Gunnar Olsen 301 Førstesekretær
2002 Kristin Juliussen 301 Rådgiver
2002 Ingrid Schønning 301 Seksjonssjef
2002 Torill Lødemel 301 Spesialrådgiver
2002 Nestleder Aksel Hatland 301 Forskningsleder
2002 Sigbjørn Jarl Eikefjord 403 Rådgiver
2002 Leder Roger Gudmundseth 1504 Pensjonist
2002 Vigdis Nyhus 1702 Rektor
2003 Leder Roger Gudmundseth Pensjonist
2003 Liv Overaae Rådgiver
2003 Torill Lødemel Spesialrådgiver
2003 Ingrid Schønning Seksjonssjef
2003 Chen Wei Økonom
2003 Einar Jakobsen Seniorøkonom
2003 Nestleder Aksel Hatland Forskningsleder
2003 Dag Arne Kristensen Forbundsleder
2003 Kristin Juliussen Rådgiver
2003 Finn Berge Haaland Rådgiver
2003 Knut Røed Seniorforsker
2003 Sigbjørn Jarl Eikefjord Rådgiver
2003 Vigdis Nyhus Rektor
2003 Per Gunnar Olsen Førstesekretær
2003 Erik Graff Organisasjonssjef
2003 Marianne Gran Juriks Forhandlingsdirektør