Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjon for Gudbrandsdalen og Valdres

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjon for Gudbrandsdalen og Valdres" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjon for Gudbrandsdalen og Valdres
Utvalgsnummer: 1512
Opprettelsesår: 1963
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Kjell Bræin 1 0 kommunelege Departementet 01.01.1998 31.12.2007
2004 Heidi Marie Rudi 2 0 regnskapsfører Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2004 Sidsel Uffergaard Jevne 2 0 kommunelege I Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2004 Gunnar Hanssen 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2002 31.12.2007
2005 Gunnar Hanssen 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2002 31.12.2007
2005 Heidi Marie Rudi 2 0 regnskapsfører Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2005 Kjell Bræin 1 0 kommunelege Departementet 01.01.1998 31.12.2007
2005 Sidsel Uffergaard Jevne 2 0 kommunelege I Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2006 Sidsel Uffergaard Jevne 2 0 kommunelege I Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2006 Gunnar Hanssen 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2002 31.12.2007
2006 Kjell Bræin 1 0 kommunelege Departementet 01.01.1998 31.12.2007
2006 Heidi Marie Rudi 2 0 regnskapsfører Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2007 Heidi Marie Rudi 2 0 regnskapsfører Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2007 Kjell Bræin 1 0 kommunelege Departementet 01.01.1998 31.12.2007
2007 Gunnar Hanssen 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.2002 31.12.2007
2007 Sidsel Uffergaard Jevne 2 0 kommunelege I Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2008 Heidi Marie Rudi 2 0 regnskapsfører Departementet 01.01.1999 31.12.2009
2009 Heidi Marie Rudi 2 0 regnskapsfører Departementet 01.01.1999 31.12.2009