Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjon for Vest-Agder

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjon for Vest-Agder" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjon for Vest-Agder
Utvalgsnummer: 1517
Opprettelsesår: 1963
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Svein Kr. Haanes 1 0 advokat Departementet 01.01.1992 31.12.2005
2004 Margunn Øhrn 2 0 helse- og omsorgssjef Departementet 01.01.2000 31.12.2005
2004 Eli Herdlevær 2 0 hjemmesykepleier Departementet 01.01.1992 31.12.2006
2004 Lasse Johnsen 1 0 advokat Departementet 01.01.1992 03.12.2004
2004 Karin Welde 2 0 helsesøster Departementet 01.01.2000 31.12.2006
2005 Karin Welde 2 0 helsesøster Departementet 01.01.2000 31.12.2006
2005 Margunn Øhrn 2 0 helse- og omsorgssjef Departementet 01.01.2000 31.12.2005
2005 Svein Kr. Haanes 1 0 advokat Departementet 01.01.1992 31.12.2005
2005 Eli Herdlevær 2 0 hjemmesykepleier Departementet 01.01.1992 31.12.2006
2006 Jan Terje Einarsmo 2 0 barnevernleder Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2006 Aase Aamland 2 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2006 Birgit Aamodt 2 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2006 Karin Welde 2 0 helsesøster Departementet 01.01.2000 31.12.2006
2006 Solrun Vik 2 0 advokat Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2006 Eli Herdlevær 2 0 hjemmesykepleier Departementet 01.01.1992 31.12.2006
2007 Jan Terje Einarsmo 2 0 barnevernleder Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2007 Solrun Vik 2 0 advokat Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2007 Aase Aamland 2 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2007 Birgit Aamodt 2 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2008 Birgit Aamodt 2 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2008 Aase Aamland 2 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2008 Solrun Vik 2 0 advokat Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2008 Jan Terje Einarsmo 2 0 barnevernleder Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2009 Birgit Aamodt 2 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2009 Jan Terje Einarsmo 2 0 barnevernleder Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2009 Aase Aamland 2 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2009 Solrun Vik 2 0 advokat Departementet 01.01.2006 31.12.2009