Forvaltningsdatabasen

Faglig strategisk råd for NIFES

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Faglig strategisk råd for NIFES" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Faglig strategisk råd for NIFES
Utvalgsnummer: 152
Opprettelsesår: 2012
Opphørsår: 2018
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2011 Nærings- og fiskeridepartementet
2012 Nærings- og fiskeridepartementet
2013 Nærings- og fiskeridepartementet
2014 Nærings- og fiskeridepartementet
2015 Nærings- og fiskeridepartementet
2016 Nærings- og fiskeridepartementet
2017 Nærings- og fiskeridepartementet
2018 Nærings- og fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2012 Rolf Reed 1 0 instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2012 Eiliv Lund 1 0 professor 01.01.2012 20.03.2018
2012 Karsten Kristiansen 1 0 Instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2012 Kristina Sundell 2 0 professor 01.01.2012 20.03.2018
2012 Karin Broberg Palmgren 2 0 dosent 01.01.2012 20.03.2018
2013 Rolf Reed 1 0 instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2013 Karsten Kristiansen 1 0 Instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2013 Karin Broberg Palmgren 2 0 dosent 01.01.2012 20.03.2018
2013 Eiliv Lund 1 0 professor 01.01.2012 20.03.2018
2013 Kristina Sundell 2 0 professor 01.01.2012 20.03.2018
2014 Rolf Reed 1 0 instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2014 Kristina Sundell 2 0 professor 01.01.2012 20.03.2018
2014 Eiliv Lund 1 0 professor 01.01.2012 20.03.2018
2014 Karsten Kristiansen 1 0 Instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2014 Karin Broberg Palmgren 2 0 dosent 01.01.2012 20.03.2018
2015 Karsten Kristiansen 1 0 Instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2015 Karin Broberg Palmgren 2 0 dosent 01.01.2012 20.03.2018
2015 Kristina Sundell 2 0 professor 01.01.2012 20.03.2018
2015 Rolf Reed 1 0 instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2015 Eiliv Lund 1 0 professor 01.01.2012 20.03.2018
2016 Karin Broberg Palmgren 2 0 dosent 01.01.2012 20.03.2018
2016 Rolf Reed 1 0 instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2016 Karsten Kristiansen 1 0 Instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2016 Kristina Sundell 2 0 professor 01.01.2012 20.03.2018
2016 Eiliv Lund 1 0 professor 01.01.2012 20.03.2018
2017 Karsten Kristiansen 1 0 Instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2017 Rolf Reed 1 0 instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2017 Kristina Sundell 2 0 professor 01.01.2012 20.03.2018
2017 Eiliv Lund 1 0 professor 01.01.2012 20.03.2018
2017 Karin Broberg Palmgren 2 0 dosent 01.01.2012 20.03.2018
2018 Kristina Sundell 2 0 professor 01.01.2012 20.03.2018
2018 Karsten Kristiansen 1 0 Instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2018 Rolf Reed 1 0 instituttleder 01.01.2012 20.03.2018
2018 Karin Broberg Palmgren 2 0 dosent 01.01.2012 20.03.2018
2018 Eiliv Lund 1 0 professor 01.01.2012 20.03.2018