Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjon for Sunnmøre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjon for Sunnmøre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjon for Sunnmøre
Utvalgsnummer: 1528
Opprettelsesår: 1963
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Solveig Ulstein 2 0 lege Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2005 Solveig Ulstein 2 0 lege Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2006 Eva Anne Eidheim 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2006 Solveig Ulstein 2 0 lege Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2006 Kåre Arne Helle 1 0 lærer Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2007 Solveig Ulstein 2 0 lege Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2007 Eva Anne Eidheim 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2007 Kåre Arne Helle 1 0 lærer Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2008 Eva Anne Eidheim 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2008 Kåre Arne Helle 1 0 lærer Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2008 Solveig Ulstein 2 0 lege Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2009 Kåre Arne Helle 1 0 lærer Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2009 Solveig Ulstein 2 0 lege Departementet 01.01.2002 31.12.2009
2009 Eva Anne Eidheim 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2010 Kåre Arne Helle 1 0 lærer Departementet 01.01.2006 31.12.2010
2010 Eva Anne Eidheim 2 0 sykepleier Departementet 01.01.2006 31.12.2010