Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjonen for Østmarka og Brøset sykehus

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjonen for Østmarka og Brøset sykehus" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjonen for Østmarka og Brøset sykehus
Utvalgsnummer: 1530
Opprettelsesår: 1967
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Jan Richard Unnvik 1 0 lege Departementet 01.01.1995 31.12.2005
2004 Kristin Viggen 2 0 høyskolelektor Departementet 01.01.2003 01.01.2011
2004 Anne Berit Berg 2 0 Departementet 01.01.2001 31.12.2008
2004 Morten Gunnes 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2004 Helge Olav Fugelsøy 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1984 31.12.2006
2004 Elisabeth Finne 2 0 sosionom Departementet 01.01.1997 31.12.2006
2005 Birte Mjønes 2 0 advokat Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2005 Bjarne Brubak 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2005 Elisabeth Finne 2 0 sosionom Departementet 01.01.1997 31.12.2006
2005 Kari Hoel Sjøberg 2 0 psykiatrisk sykepleier Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2005 Kristin Lamvik Kjørholt 2 0 lege Departementet 01.01.2005 31.12.2010
2005 Helge Olav Fugelsøy 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1984 31.12.2006
2005 Anne Marie Selvaag 2 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2005 Anne Berit Berg 2 0 Departementet 01.01.2001 31.12.2008
2005 Kristin Viggen 2 0 høyskolelektor Departementet 01.01.2003 01.01.2011
2005 Morten Gunnes 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2005 Einar Skjegstad 1 0 lege Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2005 Jan Richard Unnvik 1 0 lege Departementet 01.01.1995 31.12.2005
2006 Kristin Lamvik Kjørholt 2 0 lege Departementet 01.01.2005 31.12.2010
2006 Einar Skjegstad 1 0 lege Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Morten Gunnes 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2006 Birte Mjønes 2 0 advokat Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Kari Hoel Sjøberg 2 0 psykiatrisk sykepleier Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Kristin Viggen 2 0 høyskolelektor Departementet 01.01.2003 01.01.2011
2006 Anne Marie Selvaag 2 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Anne Berit Berg 2 0 Departementet 01.01.2001 31.12.2008
2006 Bjarne Brubak 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Helge Olav Fugelsøy 1 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.1984 31.12.2006
2006 Elisabeth Finne 2 0 sosionom Departementet 01.01.1997 31.12.2006
2007 Morten Gunnes 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2007 Anne Berit Berg 2 0 Departementet 01.01.2001 31.12.2008
2007 Kristin Viggen 2 0 høyskolelektor Departementet 01.01.2003 01.01.2011
2007 Einar Skjegstad 1 0 lege Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2007 Birte Mjønes 2 0 advokat Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2007 Bjarne Brubak 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2007 Kari Hoel Sjøberg 2 0 psykiatrisk sykepleier Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2007 Anne Marie Selvaag 2 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2007 Kristin Lamvik Kjørholt 2 0 lege Departementet 01.01.2005 31.12.2010
2008 Anne Marie Selvaag 2 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Bjarne Brubak 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Kristin Lamvik Kjørholt 2 0 lege Departementet 01.01.2005 31.12.2010
2008 Kari Hoel Sjøberg 2 0 psykiatrisk sykepleier Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Einar Skjegstad 1 0 lege Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Morten Gunnes 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1999 31.12.2008
2008 Anne Berit Berg 2 0 Departementet 01.01.2001 31.12.2008
2008 Birte Mjønes 2 0 advokat Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Kristin Viggen 2 0 høyskolelektor Departementet 01.01.2003 01.01.2011
2009 Kristin Viggen 2 0 høyskolelektor Departementet 01.01.2003 01.01.2011
2009 Kristin Lamvik Kjørholt 2 0 lege Departementet 01.01.2005 31.12.2010
2010 Kristin Viggen 2 0 høyskolelektor Departementet 01.01.2003 01.01.2011
2010 Kristin Lamvik Kjørholt 2 0 lege Departementet 01.01.2005 31.12.2010
2011 Kristin Viggen 2 0 høyskolelektor Departementet 01.01.2003 01.01.2011