Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjon for Namdal sykehus, psyk. storavdeling

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjon for Namdal sykehus, psyk. storavdeling" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjon for Namdal sykehus, psyk. storavdeling
Utvalgsnummer: 1531
Opprettelsesår: 1981
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Are Mikael Kobro 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1989 31.12.2005
2004 Helle Rolstad 2 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2001 31.12.2005
2005 Frank Hjertvik 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2005 31.12.2009
2005 Are Mikael Kobro 1 0 sorenskriver Departementet 01.01.1989 31.12.2005
2005 Karin Bergstrøm 2 0 konsulent Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2005 Helle Rolstad 2 0 tingrettsdommer Departementet 01.01.2001 31.12.2005
2005 Randi Røvik 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Jan Laugen 1 0 lege Departementet 01.01.2006 12.01.2010
2006 Karin Bergstrøm 2 0 konsulent Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Inger Johanne Dehli 2 0 advokat Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2006 Randi Røvik 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2006 Stein Bjørnar Dahl 1 0 advokat Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2006 Realf Helgesen 1 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2006 Frank Hjertvik 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2005 31.12.2009
2007 Karin Bergstrøm 2 0 konsulent Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2007 Frank Hjertvik 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2005 31.12.2009
2007 Stein Bjørnar Dahl 1 0 advokat Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2007 Jan Laugen 1 0 lege Departementet 01.01.2006 12.01.2010
2007 Inger Johanne Dehli 2 0 advokat Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2007 Realf Helgesen 1 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2007 Randi Røvik 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Randi Røvik 2 0 uføretrygdet Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Frank Hjertvik 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2005 31.12.2009
2008 Jan Laugen 1 0 lege Departementet 01.01.2006 12.01.2010
2008 Inger Johanne Dehli 2 0 advokat Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2008 Karin Bergstrøm 2 0 konsulent Departementet 01.01.2005 31.12.2008
2008 Realf Helgesen 1 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2008 Stein Bjørnar Dahl 1 0 advokat Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2009 Frank Hjertvik 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2005 31.12.2009
2009 Inger Johanne Dehli 2 0 advokat Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2009 Realf Helgesen 1 0 lege Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2009 Stein Bjørnar Dahl 1 0 advokat Departementet 01.01.2006 31.12.2009
2009 Jan Laugen 1 0 lege Departementet 01.01.2006 12.01.2010
2010 Jan Laugen 1 0 lege Departementet 01.01.2006 12.01.2010