Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen
Utvalgsnummer: 1534
Opprettelsesår: 1964
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Ellen B. Pedersen 2 0 kommunelege Departementet 01.01.1995 31.12.2008
2005 Ellen B. Pedersen 2 0 kommunelege Departementet 01.01.1995 31.12.2008
2006 Ellen B. Pedersen 2 0 kommunelege Departementet 01.01.1995 31.12.2008
2007 Ellen B. Pedersen 2 0 kommunelege Departementet 01.01.1995 31.12.2008
2008 Ellen B. Pedersen 2 0 kommunelege Departementet 01.01.1995 31.12.2008