Forvaltningsdatabasen

Statens Helsepersonellnemnd/Apotekklagenemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens Helsepersonellnemnd/Apotekklagenemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens Helsepersonellnemnd/Apotekklagenemnda
Utvalgsnummer: 1539
Opprettelsesår: 2001
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
2011 Helse- og omsorgsdepartementet
2012 Helse- og omsorgsdepartementet
2013 Helse- og omsorgsdepartementet
2014 Helse- og omsorgsdepartementet
2015 Helse- og omsorgsdepartementet
2016 Helse- og omsorgsdepartementet
2017 Helse- og omsorgsdepartementet
2018 Helse- og omsorgsdepartementet
2019 Helse- og omsorgsdepartementet
2020 Helse- og omsorgsdepartementet
2021 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2016 Mona Enstad 2 0 Generalsekretær 18.08.2016 15.08.2019
2016 Siv Hallgren 2 0 Jurist 18.08.2016 15.08.2019
2016 Rune B. Hansen 1 0 Dommer 18.08.2016 19.08.2019
2016 Eva Opshaug 2 0 18.08.2016 15.08.2019
2016 Lisbeth Trelnes 2 10640 Sykehusfarmasøyt 18.08.2016 15.08.2019
2016 Jon Lunde 1 16390 Lege 18.08.2016 15.08.2019
2016 Sigrun Karin Ertesvåg 2 40520 18.08.2016 19.08.2019
2016 Øystein Kilander 1 46320 Pensjonist/anestesisykepleier 18.08.2016 15.08.2019
2016 Eli Hereid Bjørke 2 50110 Apoteker 18.08.2016 15.08.2019
2016 Rune Raudeberg 1 50220 Nevropsykolog/Universitetslektor 18.08.2016 15.08.2019
2016 Trond Egil Hansen 1 51410 Spesialist i Allmennmedisin / 18.08.2016 15.08.2019
2016 Anita Lyssand 2 52000 Sykepleier/Seksjonsleder 18.08.2016 15.08.2019
2016 Rune Lium 1 70510 Tingrettsdommer 18.08.2016 15.08.2019
2016 Ingunn Skre 2 90070 Psykolog 18.08.2016 15.08.2019
2016 Inger Bonnie Gjerde 2 90110 Tingrettsdommer 18.08.2016 15.08.2019
2016 Heidi Talsethagen 2 90240 Seniorrådgiver/jurist 18.08.2016 15.08.2019
2016 Ellen Riksvold 2 91020 Farmasøyt 18.08.2016 15.08.2018
2017 Rune B. Hansen 1 0 Dommer 18.08.2016 19.08.2019
2017 Mona Enstad 2 0 Generalsekretær 18.08.2016 15.08.2019
2017 Eva Opshaug 2 0 18.08.2016 15.08.2019
2017 Siv Hallgren 2 0 Jurist 18.08.2016 15.08.2019
2017 Magnar Aukrust 1 0 Pensjonist 15.07.2017 15.09.2019
2017 Lisbeth Trelnes 2 10640 Sykehusfarmasøyt 18.08.2016 15.08.2019
2017 Jon Lunde 1 16390 Lege 18.08.2016 15.08.2019
2017 Sigrun Karin Ertesvåg 2 40520 18.08.2016 19.08.2019
2017 Øystein Kilander 1 46320 Pensjonist/anestesisykepleier 18.08.2016 15.08.2019
2017 Eli Hereid Bjørke 2 50110 Apoteker 18.08.2016 15.08.2019
2017 Rune Raudeberg 1 50220 Nevropsykolog/Universitetslektor 18.08.2016 15.08.2019
2017 Trond Egil Hansen 1 51410 Spesialist i Allmennmedisin / 18.08.2016 15.08.2019
2017 Anita Lyssand 2 52000 Sykepleier/Seksjonsleder 18.08.2016 15.08.2019
2017 Rune Lium 1 70510 Tingrettsdommer 18.08.2016 15.08.2019
2017 Ingunn Skre 2 90070 Psykolog 18.08.2016 15.08.2019
2017 Inger Bonnie Gjerde 2 90110 Tingrettsdommer 18.08.2016 15.08.2019
2017 Heidi Talsethagen 2 90240 Seniorrådgiver/jurist 18.08.2016 15.08.2019
2017 Ellen Riksvold 2 91020 Farmasøyt 18.08.2016 15.08.2018
2018 Siv Hallgren 2 0 Jurist 18.08.2016 15.08.2019
2018 Rune B. Hansen 1 0 Dommer 18.08.2016 19.08.2019
2018 Eva Opshaug 2 0 18.08.2016 15.08.2019
2018 Mona Enstad 2 0 Generalsekretær 18.08.2016 15.08.2019
2018 Magnar Aukrust 1 0 Pensjonist 15.07.2017 15.09.2019
2018 Lisbeth Trelnes 2 10640 Sykehusfarmasøyt 18.08.2016 15.08.2019
2018 Jon Lunde 1 16390 Lege 18.08.2016 15.08.2019
2018 Sigrun Karin Ertesvåg 2 40520 18.08.2016 19.08.2019
2018 Øystein Kilander 1 46320 Pensjonist/anestesisykepleier 18.08.2016 15.08.2019
2018 Eli Hereid Bjørke 2 50110 Apoteker 18.08.2016 15.08.2019
2018 Rune Raudeberg 1 50220 Nevropsykolog/Universitetslektor 18.08.2016 15.08.2019
2018 Trond Egil Hansen 1 51410 Spesialist i Allmennmedisin / 18.08.2016 15.08.2019
2018 Anita Lyssand 2 52000 Sykepleier/Seksjonsleder 18.08.2016 15.08.2019
2018 Rune Lium 1 70510 Tingrettsdommer 18.08.2016 15.08.2019
2018 Ingunn Skre 2 90070 Psykolog 18.08.2016 15.08.2019
2018 Inger Bonnie Gjerde 2 90110 Tingrettsdommer 18.08.2016 15.08.2019
2018 Heidi Talsethagen 2 90240 Seniorrådgiver/jurist 18.08.2016 15.08.2019
2018 Ellen Riksvold 2 91020 Farmasøyt 18.08.2016 15.08.2018
2019 Rune B. Hansen 1 0 Dommer 18.08.2016 19.08.2019
2019 Eva Opshaug 2 0 18.08.2016 15.08.2019
2019 Mona Enstad 2 0 Generalsekretær 18.08.2016 15.08.2019
2019 Magnar Aukrust 1 0 Pensjonist 15.07.2017 15.09.2019
2019 Siv Hallgren 2 0 Jurist 18.08.2016 15.08.2019
2019 Lisbeth Trelnes 2 10640 Sykehusfarmasøyt 18.08.2016 15.08.2019
2019 Jon Lunde 1 16390 Lege 18.08.2016 15.08.2019
2019 Sigrun Karin Ertesvåg 2 40520 18.08.2016 19.08.2019
2019 Øystein Kilander 1 46320 Pensjonist/anestesisykepleier 18.08.2016 15.08.2019
2019 Eli Hereid Bjørke 2 50110 Apoteker 18.08.2016 15.08.2019
2019 Rune Raudeberg 1 50220 Nevropsykolog/Universitetslektor 18.08.2016 15.08.2019
2019 Trond Egil Hansen 1 51410 Spesialist i Allmennmedisin / 18.08.2016 15.08.2019
2019 Anita Lyssand 2 52000 Sykepleier/Seksjonsleder 18.08.2016 15.08.2019
2019 Rune Lium 1 70510 Tingrettsdommer 18.08.2016 15.08.2019
2019 Ingunn Skre 2 90070 Psykolog 18.08.2016 15.08.2019
2019 Inger Bonnie Gjerde 2 90110 Tingrettsdommer 18.08.2016 15.08.2019
2019 Heidi Talsethagen 2 90240 Seniorrådgiver/jurist 18.08.2016 15.08.2019