Forvaltningsdatabasen

Styret for Meteorologisk institutt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Meteorologisk institutt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Meteorologisk institutt
Utvalgsnummer: 1547
Opprettelsesår: 1986
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for ordinært forvaltningsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Miljøverndepartementet
2005 Miljøverndepartementet
2006 Miljøverndepartementet
2007 Miljøverndepartementet
2008 Miljøverndepartementet
2009 Miljøverndepartementet
2010 Miljøverndepartementet
2011 Miljøverndepartementet
2012 Miljøverndepartementet
2013 Miljøverndepartementet
2014 Klima- og miljødepartementet
2015 Klima- og miljødepartementet
2016 Klima- og miljødepartementet
2017 Klima- og miljødepartementet
2018 Klima- og miljødepartementet
2019 Klima- og miljødepartementet
2020 Klima- og miljødepartementet
2021 Klima- og miljødepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Erik Nord 1 0 viseadm. direktør Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2004 Marit Helene Jensen 2 0 forsker Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2004 Heidi Johansen 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2003 31.12.2006
2004 Nils O. Langgård 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.1990 31.12.2006
2004 Sverre Spildo 1 0 ass. universitetsdirektør Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2004 Vidar Eng 1 0 statsmeteorolog Departementet 01.01.2003 31.12.2006
2004 Odd Magnar Nakken 1 0 pensjonist Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2004 Pål Prestrud 1 0 direktør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2004 Marit Rabbe 2 0 meteorologikonsulent Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2004 Hilde Erlandsen 2 13600 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2004 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2005 Vidar Eng 1 0 statsmeteorolog Departementet 01.01.2003 31.12.2006
2005 Nils O. Langgård 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.1990 31.12.2006
2005 Sverre Spildo 1 0 ass. universitetsdirektør Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2005 Marit Helene Jensen 2 0 forsker Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2005 Odd Magnar Nakken 1 0 pensjonist Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2005 Marit Rabbe 2 0 meteorologikonsulent Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2005 Pål Prestrud 1 0 direktør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2005 Erik Nord 1 0 viseadm. direktør Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2005 Heidi Johansen 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2003 31.12.2006
2005 Hilde Erlandsen 2 13600 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2005 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2006 Heidi Johansen 2 0 daglig leder Departementet 01.01.2003 31.12.2006
2006 Vidar Eng 1 0 statsmeteorolog Departementet 01.01.2003 31.12.2006
2006 Sverre Spildo 1 0 ass. universitetsdirektør Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2006 Erik Nord 1 0 viseadm. direktør Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2006 Marit Rabbe 2 0 meteorologikonsulent Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2006 Marit Helene Jensen 2 0 forsker Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2006 Nils O. Langgård 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.1990 31.12.2006
2006 Odd Magnar Nakken 1 0 pensjonist Departementet 01.01.1999 31.12.2006
2006 Pål Prestrud 1 0 direktør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2006 Hilde Erlandsen 2 13600 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2006 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2007 Thor Bretting 1 0 meteorologikonsulent Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2007 Knut Hove 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2007 Pål Prestrud 1 0 direktør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2007 Marit Helene Jensen 2 0 forsker Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2007 Jan Solberg 1 7710 bedriftsrådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2007 Siv Dearsley 2 7880 statsmeteorolog Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2007 Hilde Erlandsen 2 13600 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2007 Stig-Are Mogstad 1 13620 executive vice president Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2007 Ivar Hjellestad 1 52590 statsmeteorolog Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2007 Linda Orvedal 2 57430 sjefsøkonom Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2007 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2007 Eli Aamot 2 70720 prosjektleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2007 Lasse Lønnum 1 90160 universitetsdirektør Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2008 Marit Helene Jensen 2 0 forsker Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2008 Knut Hove 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2008 Pål Prestrud 1 0 direktør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2008 Thor Bretting 1 0 meteorologikonsulent Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2008 Jan Solberg 1 7710 bedriftsrådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2008 Siv Dearsley 2 7880 statsmeteorolog Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2008 Hilde Erlandsen 2 13600 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2008 Stig-Are Mogstad 1 13620 executive vice president Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2008 Ivar Hjellestad 1 52590 statsmeteorolog Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2008 Linda Orvedal 2 57430 sjefsøkonom Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2008 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2008 Eli Aamot 2 70720 prosjektleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2008 Lasse Lønnum 1 90160 universitetsdirektør Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2009 Marit Helene Jensen 2 0 forsker Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2009 Pål Prestrud 1 0 direktør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2009 Thor Bretting 1 0 meteorologikonsulent Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2009 Knut Hove 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2009 Jan Solberg 1 7710 bedriftsrådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2009 Siv Dearsley 2 7880 statsmeteorolog Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2009 Hilde Erlandsen 2 13600 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2009 Stig-Are Mogstad 1 13620 executive vice president Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2009 Ivar Hjellestad 1 52590 statsmeteorolog Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2009 Linda Orvedal 2 57430 sjefsøkonom Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2009 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2009 Eli Aamot 2 70720 prosjektleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2009 Lasse Lønnum 1 90160 universitetsdirektør Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2010 Thor Bretting 1 0 meteorologikonsulent Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2010 Knut Hove 1 0 professor Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2010 Marit Helene Jensen 2 0 forsker Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2010 Pål Prestrud 1 0 direktør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2010 Jan Solberg 1 7710 bedriftsrådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2010 Siv Dearsley 2 7880 statsmeteorolog Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2010 Hilde Erlandsen 2 13600 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2003 31.12.2010
2010 Stig-Are Mogstad 1 13620 executive vice president Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2010 Ivar Hjellestad 1 52590 statsmeteorolog Departementet 01.01.2007 31.12.2010
2010 Linda Orvedal 2 57430 sjefsøkonom Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2010 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2010 Eli Aamot 2 70720 prosjektleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2010 Lasse Lønnum 1 90160 universitetsdirektør Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2011 Knut Fægri 1 2830 viserektor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2011 Gunn Nygård 2 6730 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2011 Stig-Are Mogstad 1 13620 executive vice president Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2011 Rasmus Benestad 1 14150 forsker Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2011 Gerd Arna Halmø 2 40090 Eier - eget enkeltmannsforetak Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2011 Trond Wikne 1 51010 meteorologikonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2011 Ole Arve Misund 1 53020 direktør Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2011 Linda Orvedal 2 57430 sjefsøkonom Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2011 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2011 Astrid Lægreid 2 70520 professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2011 Eli Aamot 2 70720 prosjektleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2011 Lasse Lønnum 1 90160 universitetsdirektør Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2011 Unni Orten Thomsen 2 91000 statsmeteorolog Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2012 Knut Fægri 1 2830 viserektor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2012 Gunn Nygård 2 6730 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2012 Stig-Are Mogstad 1 13620 executive vice president Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2012 Rasmus Benestad 1 14150 forsker Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2012 Gerd Arna Halmø 2 40090 Eier - eget enkeltmannsforetak Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2012 Trond Wikne 1 51010 meteorologikonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2012 Ole Arve Misund 1 53020 direktør Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2012 Linda Orvedal 2 57430 sjefsøkonom Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2012 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2012 Astrid Lægreid 2 70520 professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2012 Eli Aamot 2 70720 prosjektleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2012 Lasse Lønnum 1 90160 universitetsdirektør Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2012 Unni Orten Thomsen 2 91000 statsmeteorolog Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2013 Knut Fægri 1 2830 viserektor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2013 Gunn Nygård 2 6730 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2013 Stig-Are Mogstad 1 13620 executive vice president Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2013 Rasmus Benestad 1 14150 forsker Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2013 Gerd Arna Halmø 2 40090 Eier - eget enkeltmannsforetak Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2013 Trond Wikne 1 51010 meteorologikonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2013 Ole Arve Misund 1 53020 direktør Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2013 Linda Orvedal 2 57430 sjefsøkonom Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2013 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2013 Astrid Lægreid 2 70520 professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2013 Eli Aamot 2 70720 prosjektleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2013 Lasse Lønnum 1 90160 universitetsdirektør Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2013 Unni Orten Thomsen 2 91000 statsmeteorolog Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2014 Knut Fægri 1 2830 viserektor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2014 Gunn Nygård 2 6730 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2014 Stig-Are Mogstad 1 13620 executive vice president Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2014 Rasmus Benestad 1 14150 forsker Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2014 Gerd Arna Halmø 2 40090 Eier - eget enkeltmannsforetak Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2014 Trond Wikne 1 51010 meteorologikonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2014 Ole Arve Misund 1 53020 direktør Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2014 Linda Orvedal 2 57430 sjefsøkonom Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2014 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2014 Astrid Lægreid 2 70520 professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2014 Eli Aamot 2 70720 prosjektleder Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2014 Lasse Lønnum 1 90160 universitetsdirektør Departementet 01.01.2007 31.12.2014
2014 Unni Orten Thomsen 2 91000 statsmeteorolog Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2015 Knut Fægri 1 2830 viserektor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2015 Juergen Schulze 1 6900 sjefingeniør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2015 Trine Windvik 2 8620 senioringeniør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2015 Guro Andersen 2 31400 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2015 Gerd Arna Halmø 2 40090 Eier - eget enkeltmannsforetak Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2015 Trond Wikne 1 51010 meteorologikonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2015 Eystein Jansen 1 52310 Professor Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2015 Ole Arve Misund 1 53020 direktør Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2015 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2015 Astrid Lægreid 2 70520 professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2015 Berit Johanne Kjeldstad 2 70560 Prorektor for utdanning Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2015 Unni Orten Thomsen 2 91000 statsmeteorolog Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2016 Knut Fægri 1 2830 viserektor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2016 Juergen Schulze 1 6900 sjefingeniør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Trine Windvik 2 8620 senioringeniør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Guro Andersen 2 31400 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Gerd Arna Halmø 2 40090 Eier - eget enkeltmannsforetak Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2016 Trond Wikne 1 51010 meteorologikonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2016 Eystein Jansen 1 52310 Professor Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Ole Arve Misund 1 53020 direktør Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2016 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2016 Astrid Lægreid 2 70520 professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2016 Berit Johanne Kjeldstad 2 70560 Prorektor for utdanning Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Unni Orten Thomsen 2 91000 statsmeteorolog Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2017 Knut Fægri 1 2830 viserektor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2017 Juergen Schulze 1 6900 sjefingeniør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2017 Trine Windvik 2 8620 senioringeniør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2017 Guro Andersen 2 31400 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2017 Gerd Arna Halmø 2 40090 Eier - eget enkeltmannsforetak Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2017 Trond Wikne 1 51010 meteorologikonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2017 Eystein Jansen 1 52310 Professor Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2017 Ole Arve Misund 1 53020 direktør Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2017 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2017 Astrid Lægreid 2 70520 professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2017 Berit Johanne Kjeldstad 2 70560 Prorektor for utdanning Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2017 Unni Orten Thomsen 2 91000 statsmeteorolog Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2018 Knut Fægri 1 2830 viserektor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2018 Juergen Schulze 1 6900 sjefingeniør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2018 Trine Windvik 2 8620 senioringeniør Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2018 Guro Andersen 2 31400 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2018 Gerd Arna Halmø 2 40090 Eier - eget enkeltmannsforetak Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2018 Trond Wikne 1 51010 meteorologikonsulent Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2018 Eystein Jansen 1 52310 Professor Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2018 Ole Arve Misund 1 53020 direktør Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2018 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.1986 31.12.2018
2018 Astrid Lægreid 2 70520 professor Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2018 Berit Johanne Kjeldstad 2 70560 Prorektor for utdanning Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2018 Unni Orten Thomsen 2 91000 statsmeteorolog Departementet 01.01.2011 31.12.2018
2019 Heidi Arnesen Austlid 2 0 Direktør Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2019 Roger Schjerva 1 0 Sekretariatsjef Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2019 Rune Skoglund 1 0 Meteorologikonsulent Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2019 Gitte Flesland 2 0 Meteorologikonsulent Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2019 Juergen Schulze 1 6900 Sjefsingeniør Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2019 Siv Dearsley 2 7880 Statsmeterolog Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2019 Kristin Vinje 2 8800 Administrerende direktør Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2019 Guro Andersen 2 31400 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2019 Gerd Arna Halmø 2 40090 Pensjonist Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2019 Eystein Jansen 1 52310 Professor Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2019 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2020 Rune Skoglund 1 0 Meteorologikonsulent Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2020 Gitte Flesland 2 0 Meteorologikonsulent Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2020 Heidi Arnesen Austlid 2 0 Direktør Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2020 Roger Schjerva 1 0 Sekretariatsjef Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2020 Juergen Schulze 1 6900 Sjefsingeniør Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2020 Siv Dearsley 2 7880 Statsmeterolog Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2020 Kristin Vinje 2 8800 Administrerende direktør Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2020 Guro Andersen 2 31400 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2020 Gerd Arna Halmø 2 40090 Pensjonist Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2020 Eystein Jansen 1 52310 Professor Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2020 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2021 Gitte Flesland 2 0 Meteorologikonsulent Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2021 Roger Schjerva 1 0 Sekretariatsjef Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2021 Heidi Arnesen Austlid 2 0 Direktør Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2021 Rune Skoglund 1 0 Meteorologikonsulent Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2021 Juergen Schulze 1 6900 Sjefsingeniør Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2021 Siv Dearsley 2 7880 Statsmeterolog Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2021 Kristin Vinje 2 8800 Administrerende direktør Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2021 Guro Andersen 2 31400 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2021 Gerd Arna Halmø 2 40090 Pensjonist Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2021 Eystein Jansen 1 52310 Professor Departementet 01.01.2019 31.12.2022
2021 Haavard Stensvand 1 68630 Fylkesberedskapssjef Departementet 01.01.2019 31.12.2022