Forvaltningsdatabasen

Palliasjonutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Palliasjonutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Palliasjonutvalget
Utvalgsnummer: 1550
Opprettelsesår: 2016
Opphørsår: 2017
Hjemmel:
Kongelig resolusjon
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2015 Helse- og omsorgsdepartementet
2016 Helse- og omsorgsdepartementet
2017 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2016 Stein Kaasa 1 0 Professor Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2016 Bodil Husby 2 6670 Sosionom Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2016 Anne Marie Flovik 2 13460 Spesialrådgiver Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2016 Astrid Rønsen 2 14720 Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2016 Helge Farsund 1 14750 Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2016 Joran Slaaen 2 14760 Daglig leder/sykepleier Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2016 Søren Vincent Hagerup 1 32250 Prest Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2016 Marianne Klungland Bahus 2 46330 Advokat Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2016 Natasha Pedersen 2 46380 Leder Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2016 Borrik Schjødt 51520 Psykolog Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2016 Peder Broen 1 75400 Fastlege Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2016 Ann Ragnhild Broderstad 2 94400 Overlege Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2017 Stein Kaasa 1 0 Professor Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2017 Bodil Husby 2 6670 Sosionom Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2017 Anne Marie Flovik 2 13460 Spesialrådgiver Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2017 Astrid Rønsen 2 14720 Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2017 Helge Farsund 1 14750 Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2017 Joran Slaaen 2 14760 Daglig leder/sykepleier Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2017 Søren Vincent Hagerup 1 32250 Prest Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2017 Marianne Klungland Bahus 2 46330 Advokat Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2017 Natasha Pedersen 2 46380 Leder Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2017 Borrik Schjødt 51520 Psykolog Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2017 Peder Broen 1 75400 Fastlege Kongen 11.05.2016 31.12.2017
2017 Sigve Andersen 1 90070 Førsteamanuensis, overlege Kongen 06.04.2017 31.12.2017
2017 Ann Ragnhild Broderstad 2 94400 Overlege Kongen 11.05.2016 31.12.2017