Forvaltningsdatabasen

Etikkutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Etikkutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Etikkutvalget
Utvalgsnummer: 1560
Opprettelsesår: 2019
Opphørsår: 2020
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2018 Finansdepartementet
2019 Finansdepartementet
2020 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2019 Cecilie Hellestveit 2 0 Kongen 01.01.2019 31.12.2020
2019 Johan H. Andresen 1 0 Daglig leder Kongen 01.01.2019 31.12.2020
2019 Svein Richard Brandtzæg 1 0 Kongen 01.01.2019 31.12.2020
2019 Gro Nystuen 2 2580 Fagdirektør Kongen 01.01.2019 31.12.2020
2019 Olaug Svarva 2 2830 Kongen 01.01.2019 31.12.2020
2019 Ola Mestad 1 3780 Professor ved Universitetet i Oslo Kongen 05.04.2019 15.06.2020
2019 Egil Matsen 1 70430 Kongen 01.01.2019 31.12.2020
2019 Astrid Undheim 2 70510 Leder for avdeling av analytics og AI Kongen 01.01.2019 31.12.2020
2020 Svein Richard Brandtzæg 1 0 Kongen 01.01.2019 31.12.2020
2020 Cecilie Hellestveit 2 0 Kongen 01.01.2019 31.12.2020
2020 Johan H. Andresen 1 0 Daglig leder Kongen 01.01.2019 31.12.2020
2020 Gro Nystuen 2 2580 Fagdirektør Kongen 01.01.2019 31.12.2020
2020 Olaug Svarva 2 2830 Kongen 01.01.2019 31.12.2020
2020 Ola Mestad 1 3780 Professor ved Universitetet i Oslo Kongen 05.04.2019 15.06.2020
2020 Egil Matsen 1 70430 Kongen 01.01.2019 31.12.2020
2020 Astrid Undheim 2 70510 Leder for avdeling av analytics og AI Kongen 01.01.2019 31.12.2020