Forvaltningsdatabasen

Ekspertutvalget for farlig avfall

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekspertutvalget for farlig avfall" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekspertutvalget for farlig avfall
Utvalgsnummer: 1561
Opprettelsesår: 2019
Opphørsår: 2019
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2018 Klima- og miljødepartementet
2019 Klima- og miljødepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2019 Elisabeth Gammelsæter 2 0 Rådgiver Departementet 01.05.2019 01.11.2019
2019 Ingrid Riddervold Lorange 2 0 Adm.direktør Departementet 01.05.2019 01.11.2019
2019 Geir Schefte 1 0 Leder for bærekraft Departementet 01.05.2019 01.11.2019
2019 Heidi C Dreyer 2 0 Professor Departementet 01.05.2019 01.11.2019
2019 Jarle Haugedal 1 0 Adm.direktør Departementet 01.05.2019 01.11.2019
2019 Johnny Stuen 1 0 Teknisk direktør Departementet 01.05.2019 01.11.2019
2019 Egil Dragsund 1 0 Fagsjef miljø Departementet 01.05.2019 01.11.2019
2019 Anita Krohn Traaseth 2 2820 Adm.dir Departementet 01.05.2019 01.11.2019
2019 Helene Falch Fladmark 2 48180 Daglig leder Departementet 01.05.2019 01.11.2019