Forvaltningsdatabasen

Norsk/finsk reingjerdekommisjon 2017-2020

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norsk/finsk reingjerdekommisjon 2017-2020" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norsk/finsk reingjerdekommisjon 2017-2020
Utvalgsnummer: 1562
Opprettelsesår: 2017
Opphørsår: 2020
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2016 Landbruks- og matdepartementet
2017 Landbruks- og matdepartementet
2018 Landbruks- og matdepartementet
2019 Landbruks- og matdepartementet
2020 Landbruks- og matdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2017 Morten Floor 1 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2017 Per John Anti 1 97300 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2017 Katarina Påve Gaup 2 97300 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2018 Morten Floor 1 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2018 Katarina Påve Gaup 2 97300 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2018 Per John Anti 1 97300 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2019 Morten Floor 1 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2019 Katarina Påve Gaup 2 97300 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2019 Per John Anti 1 97300 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2020 Morten Floor 1 0 Avdelingsdirektør Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2020 Per John Anti 1 97300 Departementet 01.01.2017 31.12.2020
2020 Katarina Påve Gaup 2 97300 Departementet 01.01.2017 31.12.2020