Forvaltningsdatabasen

Styringsgruppe for Senter for hav og Arktis

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styringsgruppe for Senter for hav og Arktis" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styringsgruppe for Senter for hav og Arktis
Utvalgsnummer: 1563
Opprettelsesår: 2017
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2016 Nærings- og fiskeridepartementet
2017 Nærings- og fiskeridepartementet
2018 Nærings- og fiskeridepartementet
2019 Nærings- og fiskeridepartementet
2020 Nærings- og fiskeridepartementet
2021 Nærings- og fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2017 Sissel Rogne 2 0 Direktør 01.01.2017 30.11.2019
2017 Salve Dahle 1 0 Direktør 01.01.2017 30.11.2019
2017 Ole Arve Misund 1 53020 Direktør 01.01.2017 30.11.2019
2018 Salve Dahle 1 0 Direktør 01.01.2017 30.11.2019
2018 Sissel Rogne 2 0 Direktør 01.01.2017 30.11.2019
2018 Ole Arve Misund 1 53020 Direktør 01.01.2017 30.11.2019
2019 Sissel Rogne 2 0 Direktør 01.01.2017 30.11.2019
2019 Salve Dahle 1 0 Direktør 01.01.2017 30.11.2019
2019 Ole Arve Misund 1 53020 Direktør 01.01.2017 30.11.2019