Forvaltningsdatabasen

Utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene
Utvalgsnummer: 1566
Opprettelsesår: 2019
Opphørsår: 2020
Hjemmel:
Kongelig resolusjon
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet