Forvaltningsdatabasen

Equinor ASA

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Equinor ASA" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Equinor ASA
Utvalgsnummer: 1567
Opprettelsesår: 1972
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak)
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Olje- og energidepartementet
2005 Olje- og energidepartementet
2006 Olje- og energidepartementet
2007 Olje- og energidepartementet
2008 Olje- og energidepartementet
2009 Olje- og energidepartementet
2010 Olje- og energidepartementet
2011 Olje- og energidepartementet
2012 Olje- og energidepartementet
2013 Olje- og energidepartementet
2014 Olje- og energidepartementet
2015 Olje- og energidepartementet
2016 Olje- og energidepartementet
2017 Olje- og energidepartementet
2018 Olje- og energidepartementet
2019 Olje- og energidepartementet
2020 Olje- og energidepartementet
2021 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2005 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2006 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2007 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2008 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2009 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2010 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2011 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2012 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2013 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2014 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2015 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2015 Wenche Agerup 2 2600 Direktør 21.08.2015 09.06.2020
2016 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2016 Wenche Agerup 2 2600 Direktør 21.08.2015 09.06.2020
2017 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2017 Wenche Agerup 2 2600 Direktør 21.08.2015 09.06.2020
2018 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2018 Wenche Agerup 2 2600 Direktør 21.08.2015 09.06.2020
2019 Jon Erik Reinhardsen 1 0 Selvstendig 01.01.1972 17.10.2019
2019 Wenche Agerup 2 2600 Direktør 21.08.2015 09.06.2020
2020 Wenche Agerup 2 2600 Direktør 21.08.2015 09.06.2020