Forvaltningsdatabasen

Styret for nasjonalt villaksenter

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for nasjonalt villaksenter" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for nasjonalt villaksenter
Utvalgsnummer: 1575
Opprettelsesår: 2019
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre for ordinært forvaltningsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2018 Klima- og miljødepartementet
2019 Klima- og miljødepartementet
2020 Klima- og miljødepartementet
2021 Klima- og miljødepartementet