Forvaltningsdatabasen

Rådet for Statistisk sentralbyrå

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Statistisk sentralbyrå" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Statistisk sentralbyrå
Utvalgsnummer: 1579
Opprettelsesår: 2020
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Råd til forvaltningen
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2019 Finansdepartementet
2020 Finansdepartementet
2021 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2020 Grete Brochmann 2 0 professor Kongen 31.01.2020 31.01.2023
2020 Birger Vikøren 1 0 spesialrådgiver og stabsdirektør Kongen 31.01.2020 31.01.2023
2020 Helge Veum 1 0 Stabssjef for teknologi og innovasjon Kongen 31.01.2020 31.01.2023
2020 Jørgen Elmeskov 1 0 direktør Kongen 31.01.2020 31.01.2023
2020 Marta Ebbing 2 50810 forskningsdirektør Kongen 31.01.2020 31.01.2023
2020 Astrid Undheim 2 70510 konserndirektør Kongen 31.01.2020 31.01.2023
2020 Claire Winifred Armstrong 2 90110 professor Kongen 31.01.2020 31.01.2023
2021 Jørgen Elmeskov 1 0 direktør Kongen 31.01.2020 31.01.2023
2021 Grete Brochmann 2 0 professor Kongen 31.01.2020 31.01.2023
2021 Birger Vikøren 1 0 spesialrådgiver og stabsdirektør Kongen 31.01.2020 31.01.2023
2021 Helge Veum 1 0 Stabssjef for teknologi og innovasjon Kongen 31.01.2020 31.01.2023
2021 Marta Ebbing 2 50810 forskningsdirektør Kongen 31.01.2020 31.01.2023
2021 Astrid Undheim 2 70510 konserndirektør Kongen 31.01.2020 31.01.2023
2021 Claire Winifred Armstrong 2 90110 professor Kongen 31.01.2020 31.01.2023