Forvaltningsdatabasen

Datadelingsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Datadelingsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Datadelingsutvalget
Utvalgsnummer: 1580
Opprettelsesår: 2020
Opphørsår: 2020
Hjemmel:
Ikke formalisert
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2020 Arve Føyen 2 2590 Advokat Departementet 27.01.2020 03.04.2020
2020 Alexandra Bech Gjørv 2 2870 Konsernsjef Departementet 27.01.2020 03.04.2020
2020 Liv Dingsør 2 3490 Daglig leder Departementet 27.01.2020 03.04.2020
2020 Terje Seljeseth 1 11770 Analysesjef Departementet 27.01.2020 03.04.2020
2020 John Markus Lervik 1 13860 Konsernsjef Departementet 27.01.2020 03.04.2020
2020 Jan Helge Viste 1 46240 Prosjektleder Departementet 27.01.2020 03.04.2020
2020 Jan Børre Rydningen 1 60400 Seniorrådgiver Departementet 27.01.2020 03.04.2020
2020 Astrid Undheim 2 70510 Teknologi og utvikling Departementet 27.01.2020 03.04.2020
2020 Erland Kjesbu 1 77180 Daglig leder Departementet 27.01.2020 03.04.2020
2020 Anne Torill Nordsletta 2 90160 Avdelingsleder Departementet 27.01.2020 03.04.2020