Forvaltningsdatabasen

Naturskadeforsikringsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Naturskadeforsikringsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Naturskadeforsikringsutvalget
Utvalgsnummer: 1581
Opprettelsesår: 2017
Opphørsår: 2019
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2016 Justis- og beredskapsdepartementet
2017 Justis- og beredskapsdepartementet
2018 Justis- og beredskapsdepartementet
2019 Justis- og beredskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2017 Marit Lunde 2 0 Seniorrådgiver Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2017 Hans Jacob Bull 1 0 Professor emeritus Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2017 Kristin Nora Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2017 Morten Oskar Hønsen 1 0 Spesialrådgiver Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2017 Olav Johansen 1 0 Advokat Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2017 Hege Hodnesdal 2 7890 Direktør Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2018 Geir David Johannessen 1 0 Spesialrådgiver Kongen 01.07.2018 31.01.2019
2018 Morten Oskar Hønsen 1 0 Spesialrådgiver Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2018 Kristin Nora Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2018 Marit Lunde 2 0 Seniorrådgiver Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2018 Olav Johansen 1 0 Advokat Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2018 Hans Jacob Bull 1 0 Professor emeritus Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2018 Hege Hodnesdal 2 7890 Direktør Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2019 Kristin Nora Diserud Mildal 2 0 Avdelingsdirektør Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2019 Geir David Johannessen 1 0 Spesialrådgiver Kongen 01.07.2018 31.01.2019
2019 Olav Johansen 1 0 Advokat Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2019 Hans Jacob Bull 1 0 Professor emeritus Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2019 Marit Lunde 2 0 Seniorrådgiver Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2019 Morten Oskar Hønsen 1 0 Spesialrådgiver Kongen 17.11.2017 31.01.2019
2019 Hege Hodnesdal 2 7890 Direktør Kongen 17.11.2017 31.01.2019