Forvaltningsdatabasen

Ekspertutvalget Norge mot 2025

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekspertutvalget Norge mot 2025" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekspertutvalget Norge mot 2025
Utvalgsnummer: 1585
Opprettelsesår: 2020
Opphørsår: 2021
Hjemmel:
Kongelig resolusjon
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2019 Finansdepartementet
2020 Finansdepartementet
2021 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2004 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2004 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2004 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2004 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2005 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2005 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2005 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2005 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2005 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2006 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2006 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2006 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2006 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2006 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2007 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2007 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2007 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2007 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2007 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2008 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2008 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2008 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2008 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2008 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2009 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2009 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2009 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2009 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2009 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2010 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2010 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2010 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2010 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2010 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2011 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2011 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2011 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2011 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2011 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2012 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2012 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2012 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2012 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2012 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2013 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2013 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2013 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2013 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2013 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2014 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2014 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2014 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2014 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2014 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2015 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2015 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2015 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2015 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2015 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2016 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2016 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2016 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2016 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2016 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2017 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2017 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2017 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2017 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2017 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2018 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2018 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2018 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2018 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2018 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2019 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2019 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2019 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2019 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2019 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2020 Silvija Seres 2 0 Styreleder Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2020 Katinka Holtsmark 2 0 Postdoktor Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2020 Tore-Arnstein Dobloug 1 0 Direktør Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2020 Birger Kristian Steen 1 0 Principal Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2020 Aino Olaisen 1 0 Styreleder Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2020 Roger Bjørnstad 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2020 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2020 Rune Bjerke 1 0 Seniorrådgiver Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2020 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2020 Kristin F. Kragseth 2 0 CEO Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2020 Ragnhild Fresvik 2 0 Konserndirektør Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2020 Elisabeth Holvik 2 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2020 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2020 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2020 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2020 Astrid Undheim 2 70510 Konserndirektør Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2021 Birger Kristian Steen 1 0 Principal Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2021 Roger Bjørnstad 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2021 Tore-Arnstein Dobloug 1 0 Direktør Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2021 Katinka Holtsmark 2 0 Postdoktor Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2021 Rune Bjerke 1 0 Seniorrådgiver Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2021 Aino Olaisen 1 0 Styreleder Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2021 Elisabeth Holvik 2 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2021 Øystein Dørum 1 0 Sjeføkonom Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2021 Jon Gunnar Pedersen 1 0 Partner Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2021 Ragnhild Fresvik 2 0 Konserndirektør Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2021 Kristin F. Kragseth 2 0 CEO Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2021 Silvija Seres 2 0 Styreleder Kongen 12.05.2020 31.03.2021
2021 Einar Lie 1 8710 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2021 Mari Rege 2 40180 Professor Kongen 12.05.2000 31.12.2021
2021 Øystein Thøgersen 1 52390 Professor Kongen 12.05.2000 31.03.2021
2021 Astrid Undheim 2 70510 Konserndirektør Kongen 12.05.2020 31.03.2021