Forvaltningsdatabasen

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus
Utvalgsnummer: 16
Opprettelsesår: 2011
Tilhørende departement: Kunnskapsdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for ordinært forvaltningsorgan
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
2016 Kunnskapsdepartementet
2017 Kunnskapsdepartementet
2018 Kunnskapsdepartementet
2019 Kunnskapsdepartementet
2020 Kunnskapsdepartementet
2021 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2011 Agneta Bladh 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2011 Anette M. Solli 2 0 Departementet 01.01.2011 01.10.2013
2011 Ragnar Audunson 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2011 Mette Holme Ingeberg 2 0 førstelektor Departementet 01.01.2011 31.07.2013
2011 Kari Pahle 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2011 Morten Reksten 1 1300 overingeniør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2011 Halvor Auno Moen 1 2530 student Departementet 01.01.2011 31.07.2012
2011 Astrid Søgnen 2 2600 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2011 Are Turmo 1 2670 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2011 Kari Toverud Jensen 2 2720 rektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2011 Shahzad Asghar Rana 1 3810 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2011 Frode Eika Sandnes 1 4850 prorektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2011 Ståle Grøtte 1 5660 sekretær Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2011 Anita J Maijala Støen 2 5670 student Departementet 01.01.2011 31.12.2011
2011 Roger Fromreide 1 6780 student Departementet 01.01.2011 31.07.2012
2011 Kjell Richard Andersen 1 6920 ass. direktør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2011 Bennedichte C. Rappana Olsen 2 12790 førsteamanuensis Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2011 Nina Køpke Vøllestad 2 14150 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2011 Anton Havnes 1 14500 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2011 Vibeke Bjarnø 2 14820 førstelektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2011 Kristin Sletten 2 20400 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2011 Vidar Terje Sannerhaugen 1 20800 adm. direktør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2012 Mette Holme Ingeberg 2 0 førstelektor Departementet 01.01.2011 31.07.2013
2012 Nina Maria Grønn Hvinden 2 0 student Departementet 01.01.2012 31.07.2012
2012 Kari Pahle 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2012 Anette M. Solli 2 0 Departementet 01.01.2011 01.10.2013
2012 Ragnar Audunson 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2012 Agneta Bladh 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2012 Morten Reksten 1 1300 overingeniør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2012 Sigrid Mæhle Grimsrud 1 1880 student Departementet 01.01.2012 31.07.2013
2012 Halvor Auno Moen 1 2530 student Departementet 01.01.2011 31.07.2012
2012 Astrid Søgnen 2 2600 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2012 Are Turmo 1 2670 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2012 Kari Toverud Jensen 2 2720 rektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2012 Shahzad Asghar Rana 1 3810 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2012 Frode Eika Sandnes 1 4850 prorektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2012 Ståle Grøtte 1 5660 sekretær Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2012 Øystein Fimland 1 5770 student Departementet 01.01.2012 31.07.2014
2012 Roger Fromreide 1 6780 student Departementet 01.01.2011 31.07.2012
2012 Kjell Richard Andersen 1 6920 ass. direktør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2012 Bennedichte C. Rappana Olsen 2 12790 førsteamanuensis Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2012 Nina Køpke Vøllestad 2 14150 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2012 Anton Havnes 1 14500 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2012 Vibeke Bjarnø 2 14820 førstelektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2012 Blanca Estela Branã de Hvidsten 2 15380 student Departementet 01.01.2012 31.07.2013
2012 Kåre Søvde 1 16400 student Departementet 01.01.2012 31.12.2012
2012 Kristin Sletten 2 20400 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2012 Vidar Terje Sannerhaugen 1 20800 adm. direktør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2013 Anette M. Solli 2 0 Departementet 01.01.2011 01.10.2013
2013 Therese Eia Lerøen 2 0 student Departementet 01.01.2013 31.07.2014
2013 Agneta Bladh 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2013 Ragnar Audunson 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2013 Mette Holme Ingeberg 2 0 førstelektor Departementet 01.01.2011 31.07.2013
2013 Kari Pahle 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2013 Morten Reksten 1 1300 overingeniør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2013 Sigrid Mæhle Grimsrud 1 1880 student Departementet 01.01.2012 31.07.2013
2013 Astrid Søgnen 2 2600 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2013 Are Turmo 1 2670 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2013 Kari Toverud Jensen 2 2720 rektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2013 Shahzad Asghar Rana 1 3810 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2013 Frode Eika Sandnes 1 4850 prorektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2013 Lozan Balisany 2 5580 student Departementet 01.01.2013 31.07.2014
2013 Ståle Grøtte 1 5660 sekretær Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2013 Øystein Fimland 1 5770 student Departementet 01.01.2012 31.07.2014
2013 Kjell Richard Andersen 1 6920 ass. direktør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2013 Bennedichte C. Rappana Olsen 2 12790 førsteamanuensis Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2013 Tone Torgrimsby 2 13660 høgskulelektor Departementet 01.01.2013 31.07.2015
2013 Nina Køpke Vøllestad 2 14150 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2013 Anton Havnes 1 14500 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2013 Vibeke Bjarnø 2 14820 førstelektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2013 Blanca Estela Branã de Hvidsten 2 15380 student Departementet 01.01.2012 31.07.2013
2013 Steinar Olberg 1 20400 student Departementet 01.01.2013 31.07.2015
2013 Kristin Sletten 2 20400 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2013 Vidar Terje Sannerhaugen 1 20800 adm. direktør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2014 Ragnar Audunson 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2014 Kari Pahle 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2014 Therese Eia Lerøen 2 0 student Departementet 01.01.2013 31.07.2014
2014 Agneta Bladh 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2014 Morten Reksten 1 1300 overingeniør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2014 Christoffer Storm Tiller Alsvik 1 1660 student Departementet 01.01.2014 01.07.2017
2014 Hedda Eia Vestad 2 1700 student Departementet 01.01.2014 31.07.2015
2014 Astrid Søgnen 2 2600 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2014 Are Turmo 1 2670 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2014 Kari Toverud Jensen 2 2720 rektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2014 Shahzad Asghar Rana 1 3810 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2014 Eline Stølan 2 4570 student Departementet 01.01.2014 31.07.2015
2014 Frode Eika Sandnes 1 4850 prorektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2014 Lozan Balisany 2 5580 student Departementet 01.01.2013 31.07.2014
2014 Ståle Grøtte 1 5660 sekretær Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2014 Øystein Fimland 1 5770 student Departementet 01.01.2012 31.07.2014
2014 Jakob Loe 1 5930 student Departementet 01.01.2014 31.07.2015
2014 Kjell Richard Andersen 1 6920 ass. direktør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2014 Bennedichte C. Rappana Olsen 2 12790 førsteamanuensis Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2014 Tone Torgrimsby 2 13660 høgskulelektor Departementet 01.01.2013 31.07.2015
2014 Hans Gunnar Melgaard 1 14130 politiker Departementet 01.01.2014 31.07.2019
2014 Nina Køpke Vøllestad 2 14150 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2014 Anton Havnes 1 14500 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2014 Vibeke Bjarnø 2 14820 førstelektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2014 Steinar Olberg 1 20400 student Departementet 01.01.2013 31.07.2015
2014 Kristin Sletten 2 20400 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2014 Vidar Terje Sannerhaugen 1 20800 adm. direktør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2015 Ragnar Audunson 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2015 Agneta Bladh 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2015 Kari Pahle 2 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2015 Iselin Dagsdotter Sæterdal 2 0 Førstesekretær Departementet 01.08.2015 01.07.2017
2015 Morten Reksten 1 1300 overingeniør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2015 Christoffer Storm Tiller Alsvik 1 1660 student Departementet 01.01.2014 01.07.2017
2015 Hedda Eia Vestad 2 1700 student Departementet 01.01.2014 31.07.2015
2015 Ruth Solveig Birkeland 2 2600 lærer Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2015 Astrid Søgnen 2 2600 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2015 Are Turmo 1 2670 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2015 Kari Toverud Jensen 2 2720 rektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2015 Shahzad Asghar Rana 1 3810 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2015 Sandra Yeomans 2 4560 stilling ukjent Departementet 01.01.2015 31.07.2016
2015 Torger Ødegaard 1 4560 adm. direktør Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2015 Eline Stølan 2 4570 student Departementet 01.01.2014 31.07.2015
2015 Frode Eika Sandnes 1 4850 prorektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2015 Ståle Grøtte 1 5660 sekretær Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2015 Ingvild Straume 2 5660 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2015 Jakob Loe 1 5930 student Departementet 01.01.2014 31.07.2015
2015 Viktor Emanuel Johansen 1 6520 stilling ukjent Departementet 01.01.2015 31.07.2016
2015 Knut Sverre Bjørndalen Røang 1 6670 Seksjonssjef Departementet 01.08.2015 31.07.2019
2015 Kjell Richard Andersen 1 6920 ass. direktør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2015 Clas Jostein Claussen 1 8730 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2015 Bjørn Smestad 1 9630 studieleder Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2015 Bennedichte C. Rappana Olsen 2 12790 førsteamanuensis Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2015 Ingrid Ruud Knudsen 2 13580 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2015 Tone Torgrimsby 2 13660 høgskulelektor Departementet 01.01.2013 31.07.2015
2015 Skjølsvik Tale 1 13920 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2015 Hans Gunnar Melgaard 1 14130 politiker Departementet 01.01.2014 31.07.2019
2015 Nina Køpke Vøllestad 2 14150 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2015 Anton Havnes 1 14500 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2015 Vibeke Bjarnø 2 14820 førstelektor Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2015 Kristin Sletten 2 20400 seniorrådgiver Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2015 Steinar Olberg 1 20400 student Departementet 01.01.2013 31.07.2015
2015 Vidar Terje Sannerhaugen 1 20800 adm. direktør Departementet 01.01.2011 31.07.2015
2016 Iselin Dagsdotter Sæterdal 2 0 Førstesekretær Departementet 01.08.2015 01.07.2017
2016 Christoffer Storm Tiller Alsvik 1 1660 student Departementet 01.01.2014 01.07.2017
2016 Astrid Søgnen 2 2600 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2016 Ruth Solveig Birkeland 2 2600 lærer Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2016 Are Turmo 1 2670 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2016 Shahzad Asghar Rana 1 3810 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2016 Torger Ødegaard 1 4560 adm. direktør Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2016 Sandra Yeomans 2 4560 stilling ukjent Departementet 01.01.2015 31.07.2016
2016 Ingvild Straume 2 5660 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2016 Viktor Emanuel Johansen 1 6520 stilling ukjent Departementet 01.01.2015 31.07.2016
2016 Knut Sverre Bjørndalen Røang 1 6670 Seksjonssjef Departementet 01.08.2015 31.07.2019
2016 Clas Jostein Claussen 1 8730 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2016 Bjørn Smestad 1 9630 studieleder Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2016 Ingrid Ruud Knudsen 2 13580 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2016 Skjølsvik Tale 1 13920 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2016 Hans Gunnar Melgaard 1 14130 politiker Departementet 01.01.2014 31.07.2019
2016 Anton Havnes 1 14500 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2017 Iselin Dagsdotter Sæterdal 2 0 Førstesekretær Departementet 01.08.2015 01.07.2017
2017 Christoffer Storm Tiller Alsvik 1 1660 student Departementet 01.01.2014 01.07.2017
2017 Astrid Søgnen 2 2600 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2017 Ruth Solveig Birkeland 2 2600 lærer Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2017 Are Turmo 1 2670 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2017 Shahzad Asghar Rana 1 3810 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2017 Torger Ødegaard 1 4560 adm. direktør Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2017 Ingvild Straume 2 5660 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2017 Knut Sverre Bjørndalen Røang 1 6670 Seksjonssjef Departementet 01.08.2015 31.07.2019
2017 Clas Jostein Claussen 1 8730 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2017 Bjørn Smestad 1 9630 studieleder Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2017 Ingrid Ruud Knudsen 2 13580 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2017 Skjølsvik Tale 1 13920 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2017 Hans Gunnar Melgaard 1 14130 politiker Departementet 01.01.2014 31.07.2019
2017 Anton Havnes 1 14500 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2018 Ruth Solveig Birkeland 2 2600 lærer Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2018 Astrid Søgnen 2 2600 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2018 Are Turmo 1 2670 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2018 Shahzad Asghar Rana 1 3810 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2018 Torger Ødegaard 1 4560 adm. direktør Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2018 Ingvild Straume 2 5660 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2018 Knut Sverre Bjørndalen Røang 1 6670 Seksjonssjef Departementet 01.08.2015 31.07.2019
2018 Clas Jostein Claussen 1 8730 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2018 Bjørn Smestad 1 9630 studieleder Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2018 Ingrid Ruud Knudsen 2 13580 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2018 Skjølsvik Tale 1 13920 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2018 Hans Gunnar Melgaard 1 14130 politiker Departementet 01.01.2014 31.07.2019
2018 Anton Havnes 1 14500 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2019 Astrid Søgnen 2 2600 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2019 Ruth Solveig Birkeland 2 2600 lærer Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2019 Are Turmo 1 2670 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2019 Shahzad Asghar Rana 1 3810 Departementet 01.01.2011 31.07.2019
2019 Torger Ødegaard 1 4560 adm. direktør Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2019 Ingvild Straume 2 5660 seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2019 Knut Sverre Bjørndalen Røang 1 6670 Seksjonssjef Departementet 01.08.2015 31.07.2019
2019 Clas Jostein Claussen 1 8730 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2019 Bjørn Smestad 1 9630 studieleder Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2019 Ingrid Ruud Knudsen 2 13580 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2019 Skjølsvik Tale 1 13920 førsteamanuensis Departementet 01.01.2015 31.07.2019
2019 Hans Gunnar Melgaard 1 14130 politiker Departementet 01.01.2014 31.07.2019
2019 Anton Havnes 1 14500 professor Departementet 01.01.2011 31.07.2019