Forvaltningsdatabasen

Statens fellesblankettutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens fellesblankettutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens fellesblankettutvalg
Utvalgsnummer: 16010000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet 18.12.1961 av Finansdepartementet
Mandat:
Utvalget skal bistå departementet med å innføre fellesblanketter inorsk statsforvaltning. Utvalget kan på eget initiativ komme medforslag til fellesblanketter og skal behandle blankettforslag somforelegges utvalget.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 6 0 12 46000 Vedkommende departement
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 4 0 12 27594 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 11 33600 Vedkommende departement
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 12 65700 Vedkommende departement
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 11 40100 Annen instans
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 12 35000 Annen instans
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 11 21944 Annen instans
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 9 38700
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 12 59000
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 5 0 11 62600
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 5 0 9 63462
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 5 0 10 71866
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 5 1 10 62000
1993 Administrasjonsdepartementet 5 1 9 101000
1994 Administrasjonsdepartementet 5 1 10 114400
1995 Administrasjonsdepartementet 5 1 1 104776
1996 Administrasjonsdepartementet 5 1 14 134582
1997 Planleggings- og samordningsdepartementet 5 1 13 116400
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Erik Rørdam 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Tove Monsen 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Aud Søyland 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Medlem og sekretær Thorleif Kristiansen 1 301 Konsulent Av departement
1986 Medlem og sekretær Thorleif Kristiansen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Aud Søyland 2 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jostein Stokkeland 1 0 Konsulent Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Arvid Brundtland 1 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Berit Irene Bull 2 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Olav Kjeldsmo 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jostein Stokkeland 1 612 Konsulent Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Arvid Brundtland 1 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Olav Kjeldsmo 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Berit Irene Bull 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jostein Stokkeland 1 612 Konsulent Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Arvid Brundtland 1 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Leder Berit Irene Bull 2 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Olav Kjeldsmo 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jostein Stokkeland 1 612 Konsulent Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Arvid Brundtland 1 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Leder Berit Irene Bull 2 301 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Olav Kjeldsmo 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jostein Stokkeland 1 612 Konsulent Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Arvid Brundtland 1 213 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan Odwar Thorgersen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Leder Berit Irene Bull 2 301 Konsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jostein Stokkeland 1 612 Konsulent Av andre 1970
1993 Vanlig medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Ridgiver Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jan Odwar Thorgersen 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Arvid Brundtland 1 213 Førstekonsulent Av andre 1970 1970
1994 Vanlig medlem Berit Irene Bull 2 301 Førstekonsulent Av andre 1970 1970
1994 Vanlig medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Rådgiver Av andre 1970 1970
1994 Vanlig medlem Jan Odwar Thorgersen 1 301 Ridgiver Av andre 1970 1970
1994 Medlem og sekretær Thorleif Kristiansen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970 1970
1994 Leder Jostein Stokkeland 1 612 Konsulent Av andre 1970 1970
1995 Vanlig medlem Ruth Rasmussen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ruth Rasmussen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Arvid Brundtland 1 213 Rådgiver Av andre 1970 1970
1997 Medlem og sekretær Thorleif Kristiansen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970 1970
1997 Vanlig medlem Jan Odwar Thorgersen 1 301 Rådgiver Av andre 1970 1970
1997 Vanlig medlem Fred Westerby 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ruth Rasmussen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1997 Leder Jostein Stokkeland 1 612 Førstekonsulent Av andre 1970 1970
2002 Per Pedersen 228 Rådgiver
2002 Ruth Rasmussen 301 Rådgiver
2002 Jan Odwar Thorgersen 301 Rådgiver
2002 Fred Westerby 301 Førstekonsulent
2002 Reidun Enger 301 Førstekonsulent
2003 Ruth Rasmussen Rådgiver
2003 Fred Westerby Førstekonsulent
2003 Reidun Enger Førstekonsulent
2003 Jan Odwar Thorgersen Rådgiver
2003 Per Pedersen Rådgiver