Forvaltningsdatabasen

Oljeskattenemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Oljeskattenemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Oljeskattenemnda
Utvalgsnummer: 16018000
Opprettelsesmåte: Ved kronprinsregentens resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1981 ved Kronprinsregentens resolusjon. i henhold til Lov av13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiskepetroleumsforekomster m.v., paragraf 6 nr. 1 a).
Mandat:
Utligne skatt på utvinnings- og rørledningsselskapene på norskkontinentalsokkel.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Finans- og tolldepartementet 5 5 19 380000 Vedkommende departement
1982 Finans- og tolldepartementet 5 5 14 349760 Annen instans
1983 Finans- og tolldepartementet 5 5 20 511538 Annen instans
1984 Finans- og tolldepartementet 5 5 22 524598 Annen instans
1985 Finans- og tolldepartementet 5 5 20 434767 Annen instans
1986 Finans- og tolldepartementet 5 5 16 532437 Annen instans
1987 Finans- og tolldepartementet 5 5 17 617300
1988 Finans- og tolldepartementet 5 5 16 616653
1989 Finans- og tolldepartementet 5 5 12 550927
1990 Finans- og tolldepartementet 5 5 16 537821
1991 Finans- og tolldepartementet 5 5 15 454038
1992 Finans- og tolldepartementet 5 5 16 479259
1993 Finans- og tolldepartementet 5 5 0 0
1994 Finans- og tolldepartementet 5 5 15 657954
1995 Finans- og tolldepartementet 5 5 14 759991
1996 Finans- og tolldepartementet 5 5 18 890000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Carl Jacob Vogt 1 219 Kontorsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Terje Prøsch 1 219 Avdelingssjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Elisabeth Wille 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Hans Jacob Bull 1 301 Amanuensis I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ingebret Grude Hisdal 1 301 Statsautorisert Revisor I statsråd 1970 1970
1981 Leder Frederik Zimmer 1 301 Universitetslektor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Liv Jorunn Ørbeck 2 301 Statsautorisert Revisor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Anne Berit Kvis Østmoe 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Betten Arnkværn 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Helge Aarseth 1 1502 Advokat I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Carl Jacob Vogt 1 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Anne Berit Kvis Østmoe 2 219 Advokat I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Terje Prøsch 1 219 Avdelingssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Leiv Vidvei 1 219 Ass. Direktør I statsråd 1970
1983 Leder Frederik Zimmer 1 301 Førstelektor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Ingebret Grude Hisdal 1 301 Statsautorisert R I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Elisabeth Wille 2 301 Advokat I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Betten Arnkværn 2 301 Advokat I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Steina 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Liv Jorunn Ørbeck 2 301 Statsautorisert R I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Hans Jacob Bull 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Helge Aarseth 1 1502 Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Leiv Vidvei 1 219 Ass. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Anne Berit Kvis Østmoe 2 219 Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Betten Arnkværn 2 301 Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingebret Grude Hisdal 1 301 Statsautorisert R I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Steina 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Hans Jacob Bull 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1984 Leder Frederik Zimmer 1 301 Førstelektor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Elisabeth Wille 2 301 Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Helge Aarseth 1 1502 Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Anne Berit Kvis Østmoe 2 219 Advokat I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Leiv Vidvei 1 219 Ass. Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Steina 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Betten Arnkværn 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1985 Leder Frederik Zimmer 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig medlem Elisabeth Wille 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1985 Varamedlem og nestleder Hans Jacob Bull 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Kristin Gulbrandsen 2 602 Konsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Helge Aarseth 1 1502 Advokat I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Leiv Vidvei 1 219 Ass. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Kristin Gulbrandsen 2 602 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Leiv Vidvei 1 219 Ass. Direktør I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Øyvind Mørch Smith 1 301 Statsautorisert I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Kristin Gulbrandsen 2 602 Konsulent I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Arthur Johan Brudvik 1 1201 Amanuensis I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Øyvind Mørch Smith 1 301 Statsautorisert I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Arthur Johan Brudvik 1 1201 Amanuensis I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Betten Arnkværn 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1989 Leder Frederik Zimmer 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Anna Lie 2 301 Advokatfullmekt I statsråd 1970
1989 Varamedlem og nestleder Hans Jacob Bull 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Øyvind Mørch Smith 1 301 Statsautorisert I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Arthur Johan Brudvik 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Helge Aarseth 1 1502 Advokat I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Kontorsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Øyvind Mørch Smith 1 301 Statsautorisert I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Anna Lie 2 301 Advokatfullmekt I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Arthur Johan Brudvik 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Advokat I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Øyvind Mørch Smith 1 301 Statsautorisert I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Anna Lie 2 301 Advokat I statsråd 1970
1991 Varamedlem og nestleder Trine-Lise Wilhelmsen 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anders Svor 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kristin Gulbrandsen 2 602 Konsulent I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Arthur Johan Brudvik 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Advokat I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Anna Lie 2 301 Advokat I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Anders Svor 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1992 Varamedlem og nestleder Trine-Lise Wilhelmsen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Advokat I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Anders Svor 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1993 Varamedlem og nestleder Trine-Lise Wilhelmsen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Anna Lie 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Betten Arnkværn 2 301 Fylkesnemndsled I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Erik Melander 1 301 Lagdommer I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Christian Grevstad 1 534 Advokat I statsråd 1970
1993 Leder Helge Aarseth 1 1502 Advokat I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Erik Melander 1 301 Lagdommer I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Anders Svor 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1994 Varamedlem og nestleder Trine-Lise Wilhelmsen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Christian Grevstad 1 534 Advokat I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Jan Olaf Poulsen 1 217 Statsautorisert I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Helge Eide 1 231 Kontorsjef I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Erik Melander 1 301 Lagdommer I statsråd 1970
1995 Varamedlem og nestleder Trine-Lise Wilhelmsen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Anders Svor 1 301 Kontorsjef I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Christian Grevstad 1 534 Advokat I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Kristin Gulbrandsen 2 602 Spesialrådgiver I statsråd 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Arthur Johan Brudvik 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig medlem Jan Olaf Poulsen 1 217 Statsautorisert I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Helge Eide 1 231 Kontorsjef I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Erik Melander 1 301 Lagdommer I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Christian Grevstad 1 534 Advokat I statsråd 1970