Forvaltningsdatabasen

Statens premieringsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens premieringsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens premieringsråd
Utvalgsnummer: 16025000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1956
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet 30.11.1956 av Finansdepartementet
Mandat:
Rådet avgjør spørsmål om premiering av innkomne forslag til Densentrale forslagsordning. Dessuten har utvalget en veiledende funksjonnår det gjelder opplysnings- og stimuleringstiltak til fremme avforslagsvirksomheten. Fra tid til annen drøftes prinsipiel
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 4 0 13 30000 Vedkommende departement
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 4 0 12 26597 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 4 0 12 25121 Vedkommende departement
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 4 0 9 29556 Vedkommende departement
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 4 0 6 16879 Vedkommende departement
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 4 0 5 113455 Vedkommende departement
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 4 0 5 14377 Vedkommende departement
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 4 211
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 4 28780
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 4 43681
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 0 4 1
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 0 3 12508
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 0 1 30253
1993 Administrasjonsdepartementet 3 0 4 50566
1994 Administrasjonsdepartementet 3 0 3 10112
1995 Administrasjonsdepartementet 3 0 3 28633
1996 Administrasjonsdepartementet 3 0 3 12898
1997 Planleggings- og samordningsdepartementet 3 0 2 15010
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 4 27728
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Henning Lem 1 220 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Hans Nicolai Anker 1 301 Pensjonist Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Inger Elisabeth Kvaase 2 301 Rasjonaliseringsleder Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Albert Uglem 1 301 Kartellformann Av departement 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Borghild Høegh-Omdal 2 301 Konsulent 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Borghild Høegh-Omdal 2 301 Konsulent 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Borghild Høegh-Omdal 2 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Borghild Høegh-Omdal 2 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Leder Henning Lem 1 220 Direktør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Nelly Steinnes 2 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Borghild Høegh-Omdal 2 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Edvin Saastad 1 301 Ass. Personaldire Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Edvin Saastad 1 301 Ass. Personaldire Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Borghild Høegh-Omdal 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Nelly Steinnes 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Førstesekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Nelly Steinnes 2 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Bodil Marie Olsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Edvin Saastad 1 301 Ass. Personaldire Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Wenche Hem Eriksen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jan Werner Hansen 1 301 Hovedkasserer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jan Werner Hansen 1 301 Hovedkasserer Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Tone Beate Engebretsen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Kim Raubakken 1 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Grethe Selvig 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Grethe Selvig 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Kim Raubakken 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Grethe Selvig 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Kim Raubakken 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Kim Raubakken 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Grethe Selvig 2 301 Rådgiver Av departement 1970
1993 Leder Ellen Koren Dahl 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1994 Leder Ellen Koren Dahl 2 301 Byrisjef Av departement 1970
1995 Leder Ellen Koren Dahl 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Grethe Selvig 2 301 Rådgiver Av departement 1970 1970
1997 Leder Ellen Koren Dahl 2 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Kim Raubakken 1 301 Prosjektleder Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Øystein Gulbrands 1 806 Sekretær Av departement 1970
2002 Leder Ellen Koren Dahl 301 Underdirektør
2002 Kim Raubakken 301 Rådgiver
2002 Grethe Selvig 301 Rådgiver
2002 Øystein Gulbrands 806 Sekretær
2003 Leder Ellen Koren Dahl Underdirektør
2003 Øystein Gulbrands Sekretær
2003 Grethe Selvig Rådgiver
2003 Kim Raubakken Rådgiver