Forvaltningsdatabasen

Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø
Utvalgsnummer: 16031000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 29.03.1968 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Har følgende oppgaver: Plassering og forvaltning av fondsmidler(bankinnskudd, obligasjoner).
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 5 0 4 80000 Annen instans
1981 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 0 Annen instans
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 4 279846 Annen instans
1983 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 291000 Annen instans
1984 Finans- og tolldepartementet 5 5 5 163000 Annen instans
1985 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 146000 Annen instans
1986 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 127341 Annen instans
1987 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 124700
1988 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 135000
1989 Finans- og tolldepartementet 5 5 4 147000
1990 Finans- og tolldepartementet 5 5 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Bjørg Fjell Egelandsdal 2 1824 Adjunkt I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Kari Vik Mariussen 2 1865 Skolesjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Nilsen 1 1901 Pensjonist I statsråd 1970 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Dagmar Johnsen 2 1902 Fullmektig Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Asmund Hansen 1 1902 Mekaniker I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Arne Fjeldstad 1 1923 Disponent I statsråd 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Dagmar Johnsen 2 1902 Fullmektig Av instans utenfor departement 1970
1982 Vanlig medlem Ellinor Bruun 2 1804 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Heid Fylling 2 1805 Husmor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Gerd Lilla Bøckmann 2 2011 Formannskapssekr I statsråd 1970 1970
1982 Leder Torbjørn Nordgård 1 2019 Ingeniør I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ellinor Bruun 2 1804 Avdelingsleder I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kari Vik Mariussen 2 1865 Rektor Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Dagmar Johnsen 2 1902 Fullmektig Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Asmund Hansen 1 1902 Mekaniker I statsråd 1970
1983 Leder Torbjørn Nordgård 1 2003 Ingeniør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ellinor Bruun 2 1804 Avdelingsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Bjørg Fjell Egelandsdal 2 1824 Adjunkt I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Håkon Rennemo 1 1833 Jernverksarbeider I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Kari Vik Mariussen 2 1865 Skolesjef I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Dagmar Johnsen 2 1902 Fullmektig Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Herman K. Sørensen 1 1902 Journalist I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Asmund Hansen 1 1902 Mekaniker I statsråd 1970 1970
1984 Leder Torbjørn Nordgård 1 2003 Ingeniør I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Kontorfullmektig I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ellinor Bruun 2 1804 Avdelingsleder I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kari Vik Mariussen 2 1865 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Herman K. Sørensen 1 1902 Journalist I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Dagmar Johnsen 2 1902 Fullmektig Av andre 1970
1985 Leder Torbjørn Nordgård 1 2003 Ingeniør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Kontorfullmektig I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ellinor Bruun 2 1804 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Heid Fylling 2 1805 Kateket I statsråd 1970 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Dagmar Johnsen 2 1902 Fullmektig Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Herman K. Sørensen 1 1902 Journalist I statsråd 1970
1986 Leder Torbjørn Nordgård 1 2003 Ingeniør I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Gerd Lilla Bøckmann 2 2011 Formannskapssekre I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Kontorfullmektig I statsråd 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Dagmar Johnsen 2 1902 Fullmektig Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Herman K. Sørensen 1 1902 Journalist I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Kontorfullmekti I statsråd 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Dagmar Johnsen 2 1902 Fullmektig Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Gjermund Bøe 1 1902 Politisk Sekret Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Johanne Gaup 2 2011 Biblioteksjef I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Svein Bjørn Aasnes 1 1902 Politisk Sekret Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Dagmar Johnsen 2 1902 Fullmektig Av andre 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Dagmar Johnsen 2 1902 Fullmektig Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Svein Bjørn Aasnes 1 1902 Politisk Sekret Av departement 1970