Forvaltningsdatabasen

Nordisk økonomisk forskningsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nordisk økonomisk forskningsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nordisk økonomisk forskningsråd
Utvalgsnummer: 16033000
Opprettelsesmåte: Av annen instans
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 1979.
Mandat:
Rådet har som formål å fremme nordisk økonomisk samarbeid. Det skalbl.a. skje ved at Forskningsrådet gir støtte til analyser ogutredninger om den gjensidige økonomiske avhengighet mellom denordiske land og om forutsetningene for et nærmere økonomisksamar
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 1 0 1 0 Annen instans
1981 Finans- og tolldepartementet 1 0 2 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Jan Fredrik Qvigstad 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970