Forvaltningsdatabasen

Undersøkelsesutvalg for Norges Banks nye hovedkontor

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Undersøkelsesutvalg for Norges Banks nye hovedkontor" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Undersøkelsesutvalg for Norges Banks nye hovedkontor
Utvalgsnummer: 16059000
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet i henhold til vedtak i Finansdepartementet av 10. juni 1987
Mandat:
Utvalget skal gjennomgå og beskrive de faktiske forhold vedplanleggingen, organiseringen og gjennomføringen av byggingen avNorges Banks nye hovedkontor. På denne bakgrunn skal utvalgetklarlegge årsakene til oppjusteringene av kostnadsrammene som en harmåt
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Finans- og tolldepartementet 4 0 6 86675
1988 Finans- og tolldepartementet 4 0 10 600000
1989 Finans- og tolldepartementet 4 0 13 880959
1990 Finans- og tolldepartementet 4 0 4 179392
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Vanlig medlem Per T. Eikeland 1 217 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Leder Trond Dolva 1 220 H.R.Dommer Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Bjørn Stordrange 1 220 Førstelektor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Frank Henning Holm 1 301 Professor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kåre Lilleholt 1 1201 Professor Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Trygve O. Laake 1 0 Dommerfullmekti Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Per T. Eikeland 1 217 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Frode Elgesem 1 219 Konsulent Av departement 1970
1988 Leder Trond Dolva 1 220 H.R.Dommer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Frank Henning Holm 1 301 Professor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kåre Lilleholt 1 1201 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Per T. Eikeland 1 217 Adm. Direktør Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Frode Elgesem 1 219 Konsulent Av departement 1970
1989 Leder Trond Dolva 1 220 H.R.Dommer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Frank Henning Holm 1 301 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kåre Lilleholt 1 1201 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Per T. Eikeland 1 217 Adm. Direktør Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Frode Elgesem 1 219 Konsulent Av departement 1970
1990 Leder Trond Dolva 1 220 H.R.Dommer Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Frank Henning Holm 1 301 Professor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kåre Lilleholt 1 1201 Advokat Av departement 1970