Forvaltningsdatabasen

Arbeidsgruppe om emisjonsregler og emisjonskontroll

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidsgruppe om emisjonsregler og emisjonskontroll" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidsgruppe om emisjonsregler og emisjonskontroll
Utvalgsnummer: 16061000
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 6.4.1989 av Finansdepartementet.
Mandat:
Arbeidsgruppen skal utrede spørsmål vedrørende regelverk for ogkontroll og offentlig tilsyn med emisjoner av verdipapirer, ved engjennomgåelse og vurdering av det gjeldende regelverk og system forkontroll og tilsyn. Gruppen skal fremme forslag til endring
Tidsfrist: 1989
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Finans- og tolldepartementet 7 0 8 139016
1990 Finans- og tolldepartementet 7 0 3 86960
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Vanlig medlem Britt Kjølstad 2 219 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Birger Nilsen 1 301 Advokat Av departement 1970
1989 Leder Mads Henry Andenæs 1 301 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Henrik Bull 1 301 Lovrådgiver Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Erik Tønne Huitfeldt 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Norunn Dale Seland 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jan Bjørland 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Britt Kjølstad 2 219 Direktør Av departement 1970
1990 Leder Mads Henry Andenæs 1 301 Professor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Henrik Bull 1 301 Lovrådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Erik Tønne Huitfeldt 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Birger Nilsen 1 301 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Norunn Dale Seland 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan Bjørland 1 301 Rådgiver Av departement 1970