Forvaltningsdatabasen

Utvalg for å utrede lånefinansierte selskapsovertakelser

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for å utrede lånefinansierte selskapsovertakelser" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for å utrede lånefinansierte selskapsovertakelser
Utvalgsnummer: 16062000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 7.9.1989 av Finansdepartementet.
Mandat:
Utvalget skal se på strukturpolitiske følger for det norskeaksjemarked av slike lånefinansierte selskapsovertakelser som erutviklet på utenlandske markeder. Utvalget skal se påfinansinstitusjonenes rolle i slike lånefinansierteselskapsovertakelser. Det sk
Tidsfrist: 1989
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Finans- og tolldepartementet 9 0 1 61847
1990 Finans- og tolldepartementet 10 0 13 148429
1991 Finans- og tolldepartementet 10 0 17 133671
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Vanlig medlem Hanne Ombudstvedt 2 214 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ian W. Kenworthy 1 217 Ass. Børsdirekt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Terje Grønn 1 219 Advokat Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Lucy Caroline Smith 2 301 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ann Kristin Westberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Leder Erling Chr. Selvig 1 301 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Erik Orskaug 1 301 Økonom Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Emil Harboe Eriksrud 1 301 Lagdommer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anne Berit Christiansen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Jan Tore Bergh 1 705 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hanne Ombudstvedt 2 214 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ian W. Kenworthy 1 217 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Terje Grønn 1 219 Advokat Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Asle Aarbakke 1 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Erik Orskaug 1 301 Økonom Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Lucy Caroline Smith 2 301 Professor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Berit Christiansen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Emil Harboe Eriksrud 1 301 Lagdommer Av departement 1970
1990 Leder Erling Chr. Selvig 1 301 Professor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ann Kristin Westberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Jan Tore Bergh 1 705 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Frønsdal 1 1201 Stedfortredende Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Hanne Ombudstvedt 2 214 Konsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ian W. Kenworthy 1 217 Advokat Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Terje Grønn 1 219 Advokat Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Asle Aarbakke 1 220 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Leder Erling Chr. Selvig 1 301 Professor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Erik Orskaug 1 301 Økonom Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Lucy Caroline Smith 2 301 Professor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anne Berit Christiansen 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ann Kristin Westberg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Jan Tore Bergh 1 705 Førstekonsulent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Frønsdal 1 1201 Stedfortredende Av departement 1970