Forvaltningsdatabasen

Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda)
Utvalgsnummer: 16063000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl. res. 20.6.1986. Lov 14.6.1985 nr. 62 omVerdipapirsentral paragraf 6-1.
Mandat:
Klagenemnd - Verdipapirsentralen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Finans- og tolldepartementet 3 3 2 46188
1990 Finans- og tolldepartementet 3 3 2 20000
1991 Finans- og tolldepartementet 3 3 1 30955
1992 Finans- og tolldepartementet 3 3 0 20000
1993 Finans- og tolldepartementet 3 3 0 20000
1994 Finans- og tolldepartementet 3 3 0 0
1995 Finans- og tolldepartementet 3 3 0 0
1996 Finans- og tolldepartementet 3 3 0 22500
1997 Finans- og tolldepartementet 3 3 0 0
2002 Finansdepartementet
2003 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Vanlig varamedlem Hanne Modahl 2 301 Planlegger I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Jon Bonnevie Høyer 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Kristine Schei 2 301 Advokat I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Universitetslek I statsråd 1970
1989 Leder Tore Stenhamar 1 301 Byrettsdommer I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Erik Aurbakken 1 301 Produksjonsdire I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Jon Bonnevie Høyer 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Kristine Schei 2 301 Advokat I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Erik Aurbakken 1 301 Produksjonsdire I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Universitetslek I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Hanne Modahl 2 301 Planlegger I statsråd 1970
1990 Leder Tore Stenhamar 1 301 Byrettsdommer I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Hanne Modahl 2 301 Planlegger I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kristine Schei 2 301 Advokat I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Jon Bonnevie Høyer 1 301 Herredsrettsdom I statsråd 1970
1991 Leder Sissel Berdal Haga 2 301 Byrettsdom Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Nils Simonsen 1 301 Byrettsdom Av departement 1970
1991 Leder Tore Stenhamar 1 301 Byrettsdommer I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Erik Aurbakken 1 301 Produksjonsdire I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Universitetslek I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 217 Byrettsdommer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Erik Aurbakken 1 301 Produksjonsdire I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Hanne Modahl 2 301 Planlegger I statsråd 1970
1992 Leder Sissel Berdal Haga 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Jon Bonnevie Høyer 1 301 Herredsrettsdom I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 217 Byrettsdommer Av departement 1970
1993 Leder Sissel Berdal Haga 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 217 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Hanne Modahl 2 301 Planlegger I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Erik Aurbakken 1 301 Produksjonsdire I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Ingjerd Tørring 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Jon Bonnevie Høyer 1 301 Herredsrettsdom I statsråd 1970 1970
1994 Leder Sissel Berdal Haga 2 301 Byrettsdommer Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Ingjerd Tørring 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ingjerd Tørring 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ingjerd Tørring 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
2002 Jon Bonnevie Høyer 219 Tingrettsdommer
2002 Henrik Bull 301 Førsteamanuensis
2002 Anne Hege Tangen 301 Rådgiver
2002 Ingjerd Tørring 301 Kontorsjef
2002 Leder Sissel Berdal Haga 301 Tingrettsdommer
2002 Anna Rømo 301 Seksjonssjef
2003 Ingjerd Tørring Kontorsjef
2003 Anne Hege Tangen Rådgiver
2003 Leder Sissel Berdal Haga Tingrettsdommer
2003 Anna Rømo Seksjonssjef
2003 Jon Bonnevie Høyer Tingrettsdommer
2003 Henrik Bull Førsteamanuensis