Forvaltningsdatabasen

Styret for Folketrygdfondet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Folketrygdfondet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Folketrygdfondet
Utvalgsnummer: 16066000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 04.05.1990.
Mandat:
Styret skal forestå administrasjonen av Folketrygdfondet ogforvaltning av midlene (obligasjoner og bankinnskudd). (Avløser tidl. Folketrygdfondets Hovedstyre og 5 distriktsfondsstyrer)
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Finans- og tolldepartementet 9 9 3 172390
1991 Finans- og tolldepartementet 9 9 8 240246
1992 Finans- og tolldepartementet 9 9 21 465159
1993 Finans- og tolldepartementet 9 9 0 0
1994 Finans- og tolldepartementet 9 9 9 510802
1995 Finans- og tolldepartementet 9 9 9 437357
1996 Finans- og tolldepartementet 9 9 16 691541
1997 Finans- og tolldepartementet 9 9 7 784831
2002 Finansdepartementet 8 1053446
2003 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Vanlig varamedlem Kjell Samuelsen 1 115 Sosialsekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Arne Synnes 1 219 Gruppesekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Anna Kristine J Røine 2 227 Informasjonskon I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Thorbjørn Raadim 1 231 Maskinsjef I statsråd 1970
1990 Nestleder Lars Skytøen 1 301 Fhv. Forbundsle I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Svein Kiran 1 301 Politisk Sekret I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Tove Lehre 2 501 Studiekonsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Lars Velsand 1 534 Bonde I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Per Arne Olsen 1 705 Kontorsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Karen Irene Stangeland 2 1102 Inspektør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Marit Liland Edland 2 1120 Gardbruker I statsråd 1970
1990 Leder Henrik J. Lisæth 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Marit Lefdal 2 1443 Avdelingsleder I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Eva Teigene 2 1504 Leder I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Inger Lise Nyberg 2 1601 Adjunkt I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Gunnar Pedersen 1 1804 Statsautorisert I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Liv-Karin Olseth 2 1943 Bankfunksjonær I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Torbjørn Nordgård 1 2003 Ingeniør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kjell Samuelsen 1 115 Sosialsekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Arne Synnes 1 219 Gruppesekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Anna Kristine J Røine 2 227 Konsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Thorbjørn Raadim 1 231 Maskinsjef I statsråd 1970
1991 Nestleder Lars Skytøen 1 301 Fhv. Forbundsle I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Svein Kiran 1 301 Politisk Sekret I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Tove Lehre 2 501 Studiekonsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Lars Velsand 1 534 Bonde I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Per Arne Olsen 1 705 Kontorsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Karen Irene Stangeland 2 1102 Inspektør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Marit Liland Edland 2 1120 Gardbruker I statsråd 1970
1991 Leder Henrik J. Lisæth 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Marit Lefdal 2 1443 Avdelingsleder I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Eva Teigene 2 1504 Leder I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Inger Lise Nyberg 2 1601 Adjunkt I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Gunnar Pedersen 1 1804 Statsautorisert I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Liv-Karin Olseth 2 1943 Bankfunksjonær I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Torbjørn Nordgård 1 2003 Ingeniør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kjell Samuelsen 1 115 Sosialsekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Arne Synnes 1 219 I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Anna Kristine J Røine 2 227 Konsulent I statsråd 1970 1970
1992 Nestleder Thorbjørn Raadim 1 231 Maskinsjef I statsråd 1970 1970
1992 Nestleder Lars Skytøen 1 301 Fhv. Forbundsle I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Svein Kiran 1 301 Politisk Sekret I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Eva Teigene 2 301 Leder I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Tormod Sæbø 1 301 Student I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Tove Lehre 2 501 Studiekonsulent I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Lars Velsand 1 534 Bonde I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Per Arne Olsen 1 705 Kontorsjef I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Karen Irene Stangeland 2 1102 Inspektør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Marit Liland Edland 2 1120 Gardbruker I statsråd 1970
1992 Leder Henrik J. Lisæth 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Marit Lefdal 2 1443 Avdelingsleder I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Inger Lise Nyberg 2 1601 Adjunkt I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Gunnar Pedersen 1 1804 Statsautorisert I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Per Gunnar Olsen 1 1902 Sekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Liv-Karin Olseth 2 1943 Bankfunksjonær I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Torbjørn Nordgård 1 2003 Ingeniør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Kjell Samuelsen 1 115 Sosialsekretær I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Arne Synnes 1 219 I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Eva Teigene 2 301 Leder I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Tormod Sæbø 1 301 Student I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Per Gunnar Olsen 1 301 Sekretær I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Karen Irene Stangeland 2 1102 Inspektør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Marit Liland Edland 2 1120 Gardbruker I statsråd 1970
1993 Leder Henrik J. Lisæth 1 1201 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Marit Lefdal 2 1443 Avdelingsleder I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Inger Lise Nyberg 2 1601 Fylkesvaraordfø I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Liv-Karin Olseth 2 1943 Bankfunksjonær I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Torbjørn Nordgård 1 2003 Ingeniør I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Kjell Samuelsen 1 102 Sosialsekretær I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Arne Synnes 1 219 I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Tormod Sæbø 1 301 Student I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Inger-Jo Lund 2 301 Advokat I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Eva Teigene 2 301 Leder I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Eleonore Bjartveit 2 301 Pensjonist I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretár I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Bjørg Ven 2 301 Advokat I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Marit Liland Edland 2 1120 Gardbruker I statsråd 1970
1994 Leder Henrik J. Lisæth 1 1201 Direktør I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Linda Orvedal 2 1421 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Marit Lefdal 2 1443 Avdelingsleder I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Stein Blindheim 1 1502 Banksjef I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Inger Lise Nyberg 2 1601 Fylkesvaraordfø I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Liv-Karin Olseth 2 1943 Bankfunksjonár I statsråd 1970
1994 Vanlig varamedlem Torbjørn Nordgård 1 2003 Ingeniør I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Eleonore Bjartveit 2 301 Lege I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Bjørg Ven 2 301 Advokat I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Tormod Sæbø 1 301 Student I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Lund 2 301 Advokat I statsråd 1970
1995 Vanlig varamedlem Linda Orvedal 2 1421 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Stein Blindheim 1 1502 Banksjef I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Anna Kristine J Røine 2 227 Rådgiver I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Eleonore Bjartveit 2 301 Lege I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Tormod Sæbø 1 301 Student I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Svein Kiran 1 301 Politisk Sekret I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Lund 2 301 Advokat I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Bjørg Ven 2 301 Advokat I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Tove Lehre 2 501 Studiekonsulent I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Ola Prestegarden 1 521 Lege Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Per Arne Olsen 1 705 Kontorsjef I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Terje Søviknes 1 1243 Fisker Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Linda Orvedal 2 1421 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Stein Blindheim 1 1502 Banksjef I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Anne Breiby 2 1504 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kjell Edvard Helland 1 1601 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bjørg Ven 2 301 Advokat I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Lund 2 301 Advokat I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Eleonore Bjartveit 2 301 Pensjonist I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Ola Prestegarden 1 521 Lege Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Terje Søviknes 1 1243 Fisker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Linda Orvedal 2 1421 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Stein Blindheim 1 1502 Banksjef I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Anne Breiby 2 1504 Daglig Leder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kjell Edvard Helland 1 1601 Fylkesarbeidssj Av departement 1970
2002 Vibecke Groth 219 Lagdommer
2002 Anna Kristine Jahr Røine 227 Sekretariatsleder
2002 Roger Schjerva 301 Sekretariatsleder
2002 Karine Nyborg 301 Seniorforsker
2002 Leder Rolf Sæther 301 Pensjonist
2002 Trine-Lise Wilhelmsen 301 Professor
2002 Tove Lehre 501 Undervisningskonsulent
2002 Ola Prestegarden 521 Lege
2002 Ernst Wroldsen 704 Viseadm. Direktør
2002 Per Arne Olsen 704 Sekretariatsleder
2002 Oddvar Skaiaa 904 Rektor
2002 Petter Bjerksund 1201 Professor
2002 Monica Mæland 1201 Kommunalråd
2002 Linda Orvedal 1421 Førsteamanuensis
2002 Liv Skåheim 1432 Operasjonssykepleier
2002 Nestleder Anne Breiby 1504 Daglig Leder
2002 Harald Ellefsen 1601 Advokat
2002 Terje Søviknes Fisker
2003 Trine-Lise Wilhelmsen Professor
2003 Per Arne Olsen Sekretariatsleder
2003 Anna Kristine Jahr Røine Sekretariatsleder
2003 Harald Ellefsen Advokat
2003 Vibecke Groth Lagdommer
2003 Ernst Wroldsen Viseadm. Direktør
2003 Tove Lehre Undervisningskonsulent
2003 Oddvar Skaiaa Rektor
2003 Karine Nyborg Seniorforsker
2003 Ola Prestegarden Lege
2003 Liv Skåheim Operasjonssykepleier
2003 Monica Mæland Kommunalråd
2003 Terje Søviknes Fisker
2003 Nestleder Anne Breiby Daglig Leder
2003 Roger Schjerva Sekretariatsleder
2003 Leder Rolf Sæther Pensjonist
2003 Petter Bjerksund Professor
2003 Linda Orvedal Førsteamanuensis