Forvaltningsdatabasen

Styret for Statens Banksikringsfond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens Banksikringsfond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens Banksikringsfond
Utvalgsnummer: 16073000
Opprettelsesår: 1991
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet 25. mars 1991 ved Stortingsvedtak 28.2 og 7.3.91.
Mandat:
Statens Banksikringsfond har til formål å yte lån på særlige vilkår(støttelån) til Forretningsbankens sikringsfond og SparebankenesSikringsfond i samsvar med loven av 15. mars 1991 nr. 2.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Finans- og tolldepartementet 3 0 19 153750
1992 Finans- og tolldepartementet 3 0 45 4478304
1993 Finans- og tolldepartementet 3 0 0 0
1994 Finans- og tolldepartementet 3 0 21 1300000
1995 Finans- og tolldepartementet 3 0 10 950000
1996 Finans- og tolldepartementet 3 0 5 790000
1997 Finans- og tolldepartementet 3 0 4 570000
2002 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Vanlig medlem Rakel Surlien 2 301 Lagdommer Av departement 1970
1991 Leder Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Einar Hope 1 1201 Direktør Av departement 1970
1992 Nestleder Rakel Surlien 2 301 Lagdommer Av departement 1970
1992 Leder Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Einar Hope 1 1201 Direktør Av departement 1970
1993 Leder Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Einar Hope 1 1201 Direktør Av departement 1970 1970
1994 Leder Tormod Hermansen 1 301 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kristine Schei 2 301 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kristine Schei 2 301 Advokat Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kristine Schei 2 301 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kristine Schei 2 301 Advokat Av departement 1970
2002 Nestleder Rakel Surlien 301 Justitiarius
2002 Kristine Schei 301 Advokat
2002 Leder Einar Hope 1201 Professor