Forvaltningsdatabasen

Bankkriseutvalget. Utvalg for å vurdere årsakene til bankkrisen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bankkriseutvalget. Utvalg for å vurdere årsakene til bankkrisen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bankkriseutvalget. Utvalg for å vurdere årsakene til bankkrisen
Utvalgsnummer: 16076000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1991
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 4. oktober 1991.
Mandat:
Beskrive omfanget av krisen i den norske finansnæringen og sammenliknemed utviklingen i andre land.Drøfte årsakene til krisen, herunder generelle økonomiske forhold ogvirkninger av penge- og finanspolitikk samt foretaksøkonomiskeforhold.Vurdere offentlige
Tidsfrist: 1992
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Finans- og tolldepartementet 3 0 0 0
1992 Finans- og tolldepartementet 3 0 12 942447
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Vanlig medlem Gudmund Knudsen 1 219 Advokat I statsråd 1970
1991 Leder Preben H. Munthe 1 301 Professor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Bodil Nyboe Andersen 2 9962 Nationalba I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Gudmund Knudsen 1 219 Advokat I statsråd 1970
1992 Leder Preben H. Munthe 1 301 Professor I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Bodil Nyboe Andersen 2 9962 Nationalbankdir I statsråd 1970