Forvaltningsdatabasen

Ekspertgruppe for vurdering av differensiert merverdiavgift

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekspertgruppe for vurdering av differensiert merverdiavgift" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekspertgruppe for vurdering av differensiert merverdiavgift
Utvalgsnummer: 16078000
Opprettelsesår: 1992
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 20.08.1992.
Mandat:
Utvalget skal sammenfatte og vurdere de viktigste momenter som kantale for eller mot en differensiering av merverdiavgiften slik detpraktiseres i flere europeiske land. Da tidligere utredninger ivesentlig grad har fokusert på det systemtekniske og kontrol
Tidsfrist: 1993
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1992 Finans- og tolldepartementet 4 0 0 0
1993 Finans- og tolldepartementet 4 0 5 85000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1992 Vanlig medlem Aud Margit Kjensli 2 216 Underdirektør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Trygve Holst Ringen 1 231 Fylkesskattesje Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Haakon Vennemo 1 301 Forsker Av departement 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Øystein Aadnevik 1 301 Konsulent Av departement 1970
1992 Leder Vidar Christiansen 1 625 Professor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Aud Margit Kjensli 2 216 Underdirektør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Trygve Holst Ringen 1 231 Fylkesskattesje Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Haakon Vennemo 1 301 Forsker Av departement 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Øystein Aadnevik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Leder Vidar Christiansen 1 625 Professor Av departement 1970