Forvaltningsdatabasen

Pensjonskommisjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Pensjonskommisjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Pensjonskommisjonen
Utvalgsnummer: 16092000
Hjemmel:
Opprettet ved Kronprinsregentens resolusjon 30.03.2001. Kommisjonen skal avklare hovedmål og prinsipper for et samlet pensjonssystem. Arbeidet skal ta utgangspunkt i de problemer og utfordringer dagens pensjonssystem sstår overfor. Et framtidig pensjonssy
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Finansdepartementet 11 2533252
2003 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Terje Johansen 215 Rådgiver
2002 Eva Birkeland 301 Seniorrådgiver
2002 Asbjørn Rødseth 301 Professor
2002 Hilde Olsen 301 Avdelingsdirektør
2002 Inger-Marie Ytterhorn 301 Spesialrådgiver
2002 Ketil Anton Stene 301 Generalsekretær
2002 Leder Sigbjørn Johnsen 412 Fylkesmann
2002 Rigmor Kofoed-Larsen 501
2002 Henriette Westhrin 815 Avdelingsleder
2002 Endre Skjørestad 1102 Advokat
2002 Trond Reimer Reinertsen 1636 Adm. Direktør
2002 Hill-Martha Solberg 1870 Stortingsrepresentant
2002 Sverre Myrli
2003 Asbjørn Rødseth Professor
2003 Terje Johansen Rådgiver
2003 Eva Birkeland Seniorrådgiver
2003 Hill-Martha Solberg Stortingsrepresentant
2003 Trond Reimer Reinertsen Adm. Direktør
2003 Leder Sigbjørn Johnsen Fylkesmann
2003 Ketil Anton Stene Generalsekretær
2003 Henriette Westhrin Avdelingsleder
2003 Endre Skjørestad Advokat
2003 Sverre Myrli
2003 Rigmor Kofoed-Larsen
2003 Hilde Olsen Avdelingsdirektør
2003 Inger-Marie Ytterhorn Spesialrådgiver