Forvaltningsdatabasen

Offentlig utvalg for vurdering av flerårige statsbudsjetter og alternative prinsipp for budsjettering og regnskapsføring i staten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Offentlig utvalg for vurdering av flerårige statsbudsjetter og alternative prinsipp for budsjettering og regnskapsføring i staten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Offentlig utvalg for vurdering av flerårige statsbudsjetter og alternative prinsipp for budsjettering og regnskapsføring i staten
Utvalgsnummer: 16093000
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 14.09.2001. Utvalget skal vurdere en eventuell innføring av flerårige statsbudsjetter samt fordeler og ulemper ved overgang til føring av statsbudsjettet/regnskapet etter bedriftsøkonomiske regnskapsprinsipper.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Finansdepartementet 17 601897
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Trond Fevolden 219 Departementsråd
2002 Erna Jørgensen Lea 219 Avdelingsdirektør
2002 Pål Ulla 228 Avdelingsdirektør
2002 Ingun Hagesveen Weltzien 301 Underdirektør
2002 Espen Erlandsen 301 Rådgiver
2002 Gunnar Hals 301 Komitésekretær
2002 Anniken E. Hoelsæter 301 Førstekonsulent
2002 Anna Rømo 301 Seksjonssjef
2002 Leder Marianne Andreassen 301 Konserndirektør
2002 Knut Moum 301 Avdelingsdirektør
2002 Malin Soltvedt Nossum 301 Seniorrådgiver
2002 Harald Brandsås 612 Fagdirektør