Forvaltningsdatabasen

Utvalg som skal vurdere forslag til løsninger som gjør at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg som skal vurdere forslag til løsninger som gjør at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg som skal vurdere forslag til løsninger som gjør at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger
Utvalgsnummer: 16094000
Hjemmel:
Oppnevnt ved kgl.res. av 11. januar 2002. Utvalget skal avgi delinnstilling innen utgangen av mars 2002 og avgi endelig innstilling i løpet av 2002. Utvalget skal vurdere forslag til løsninger som gjør merverdiavgiften nøytral for kommunenes beslutninger.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Finansdepartementet 11 776455
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Trond Christensen 213 Underdirektør
2002 Brita Bye 219 Forsker
2002 Ole Jørgen Wilberg 220 Rådgiver
2002 Trine Beate Groven 220 Spesialrådgiver
2002 Tom Rådahl 301 Ekspedisjonssjef
2002 Liv Kristine Hammer 301 Rådgiver
2002 Tor Lande 301 Avdelingsdirektør
2002 Tor Severin Kildal 301 Statsautorisert Revisor
2002 Gerd Leira 1504 Statsautorisert Revisor
2002 Leder Jørn Rattsø 1601 Professor
2002 Torill Lønningdal Prosjektleder