Forvaltningsdatabasen

Skatteutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Skatteutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Skatteutvalget
Utvalgsnummer: 16095000
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Finansdepartementet 13 1396967
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Camilla Ongre 219 Seniorrådgiver
2002 Hans Henrik Scheel 219 Ekspedisjonssjef
2002 Leder Arne Skauge 219 Adm. Direktør
2002 Jan Syversen 301 Adm. Direktør
2002 Marianne Iversen 301 Advokat
2002 Mette I. Wikborg 301 Avdelingsdirektør
2002 Marianne Andreassen 301 Konserndirektør
2002 Finn Berg Jacobsen 301 Finansdirektør
2002 Kåre P. Hagen 1201 Professor
2002 Karen Helene Midelfart Knarvik 1201 Forskningssjef
2002 Peter Birch Sørensen Professor