Forvaltningsdatabasen

Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter - interimstyre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter - interimstyre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter - interimstyre
Utvalgsnummer: 161
Opprettelsesår: 2013
Opphørsår: 2017
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2012 Nærings- og fiskeridepartementet
2013 Nærings- og fiskeridepartementet
2014 Nærings- og fiskeridepartementet
2015 Nærings- og fiskeridepartementet
2016 Nærings- og fiskeridepartementet
2017 Nærings- og fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2013 Lars Ivar Røiri 1 0 adm. direktør 01.01.2013 31.12.2017
2013 Tarald Lundevall 1 0 arkitekt 01.01.2013 31.12.2017
2013 Merethe Gudmundseth Storødegård 2 0 regiondirektør 01.01.2013 31.12.2017
2013 Einar Jarmund 1 3530 sivilarkitekt 01.01.2013 31.12.2017
2013 Katinka von der Lippe 2 3740 industridesigner 01.01.2013 31.12.2017
2013 Torun Degnes 2 15970 selvstendig næringsdrivende 01.01.2013 31.12.2017
2014 Merethe Gudmundseth Storødegård 2 0 regiondirektør 01.01.2013 31.12.2017
2014 Lars Ivar Røiri 1 0 adm. direktør 01.01.2013 31.12.2017
2014 Tarald Lundevall 1 0 arkitekt 01.01.2013 31.12.2017
2014 Einar Jarmund 1 3530 sivilarkitekt 01.01.2013 31.12.2017
2014 Katinka von der Lippe 2 3740 industridesigner 01.01.2013 31.12.2017
2014 Torun Degnes 2 15970 selvstendig næringsdrivende 01.01.2013 31.12.2017
2015 Merethe Gudmundseth Storødegård 2 0 regiondirektør 01.01.2013 31.12.2017
2015 Lars Ivar Røiri 1 0 adm. direktør 01.01.2013 31.12.2017
2015 Tarald Lundevall 1 0 arkitekt 01.01.2013 31.12.2017
2015 Einar Jarmund 1 3530 sivilarkitekt 01.01.2013 31.12.2017
2015 Katinka von der Lippe 2 3740 industridesigner 01.01.2013 31.12.2017
2015 Torun Degnes 2 15970 selvstendig næringsdrivende 01.01.2013 31.12.2017
2016 Tarald Lundevall 1 0 arkitekt 01.01.2013 31.12.2017
2016 Merethe Gudmundseth Storødegård 2 0 regiondirektør 01.01.2013 31.12.2017
2016 Lars Ivar Røiri 1 0 adm. direktør 01.01.2013 31.12.2017
2016 Einar Jarmund 1 3530 sivilarkitekt 01.01.2013 31.12.2017
2016 Katinka von der Lippe 2 3740 industridesigner 01.01.2013 31.12.2017
2016 Torun Degnes 2 15970 selvstendig næringsdrivende 01.01.2013 31.12.2017
2017 Lars Ivar Røiri 1 0 adm. direktør 01.01.2013 31.12.2017
2017 Tarald Lundevall 1 0 arkitekt 01.01.2013 31.12.2017
2017 Merethe Gudmundseth Storødegård 2 0 regiondirektør 01.01.2013 31.12.2017
2017 Einar Jarmund 1 3530 sivilarkitekt 01.01.2013 31.12.2017
2017 Katinka von der Lippe 2 3740 industridesigner 01.01.2013 31.12.2017
2017 Torun Degnes 2 15970 selvstendig næringsdrivende 01.01.2013 31.12.2017