Forvaltningsdatabasen

Styret for Statnett SF

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statnett SF" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statnett SF
Utvalgsnummer: 164
Opprettelsesår: 1991
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak)
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Olje- og energidepartementet
2005 Olje- og energidepartementet
2006 Olje- og energidepartementet
2007 Olje- og energidepartementet
2008 Olje- og energidepartementet
2009 Olje- og energidepartementet
2010 Olje- og energidepartementet
2011 Olje- og energidepartementet
2012 Olje- og energidepartementet
2013 Olje- og energidepartementet
2014 Olje- og energidepartementet
2015 Olje- og energidepartementet
2016 Olje- og energidepartementet
2017 Olje- og energidepartementet
2018 Olje- og energidepartementet
2019 Olje- og energidepartementet
2020 Olje- og energidepartementet
2021 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2005 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2006 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2007 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2008 Bjarne Aamodt 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 26.01.2013
2008 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2009 Bjarne Aamodt 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 26.01.2013
2009 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2010 Bjarne Aamodt 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 26.01.2013
2010 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2011 Bjarne Aamodt 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 26.01.2013
2011 Kolbjørn Almlid 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 26.08.2015
2011 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2012 Bjarne Aamodt 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 26.01.2013
2012 Kolbjørn Almlid 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 26.08.2015
2012 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2012 Egil Reinhard Gjesteland 1 34700 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 30.06.2021
2013 Kolbjørn Almlid 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 26.08.2015
2013 Bjarne Aamodt 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2008 26.01.2013
2013 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2013 Egil Reinhard Gjesteland 1 34700 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 30.06.2021
2013 Maria Sandsmark 2 64140 Forsker Departementet 01.01.2013 30.06.2021
2014 Kolbjørn Almlid 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 26.08.2015
2014 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2014 Egil Reinhard Gjesteland 1 34700 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 30.06.2021
2014 Maria Sandsmark 2 64140 Forsker Departementet 01.01.2013 30.06.2021
2015 Kolbjørn Almlid 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 26.08.2015
2015 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2015 Egil Reinhard Gjesteland 1 34700 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 30.06.2021
2015 Maria Sandsmark 2 64140 Forsker Departementet 01.01.2013 30.06.2021
2016 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2016 Egil Reinhard Gjesteland 1 34700 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 30.06.2021
2016 Maria Sandsmark 2 64140 Forsker Departementet 01.01.2013 30.06.2021
2017 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2017 Egil Reinhard Gjesteland 1 34700 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 30.06.2021
2017 Maria Sandsmark 2 64140 Forsker Departementet 01.01.2013 30.06.2021
2018 Ole Bjørn Kirstihagen 1 0 Departementet 22.06.2018 30.06.2021
2018 Tove Elisabeth Pettersen 2 3770 Administrasjonsdirektør Departementet 22.06.2018 30.06.2021
2018 Jon Fredrik Baksaas 1 13380 Departementet 22.06.2018 30.06.2021
2018 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2018 Egil Reinhard Gjesteland 1 34700 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 30.06.2021
2018 Maria Sandsmark 2 64140 Forsker Departementet 01.01.2013 30.06.2021
2019 Ole Bjørn Kirstihagen 1 0 Departementet 22.06.2018 30.06.2021
2019 Tove Elisabeth Pettersen 2 3770 Administrasjonsdirektør Departementet 22.06.2018 30.06.2021
2019 Jon Fredrik Baksaas 1 13380 Departementet 22.06.2018 30.06.2021
2019 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2019 Egil Reinhard Gjesteland 1 34700 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 30.06.2021
2019 Maria Sandsmark 2 64140 Forsker Departementet 01.01.2013 30.06.2021
2020 Ole Bjørn Kirstihagen 1 0 Departementet 22.06.2018 30.06.2021
2020 Christian Henrik Prahl Reusch 1 0 Advokat og partner Departementet 30.06.2020 30.06.2021
2020 Tove Elisabeth Pettersen 2 3770 Administrasjonsdirektør Departementet 22.06.2018 30.06.2021
2020 Jon Fredrik Baksaas 1 13380 Departementet 22.06.2018 30.06.2021
2020 Ingeborg Ligaarden 2 14880 Ansatt Statnett (ansattvalgt representant) Departementet 25.06.2020 30.06.2021
2020 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2020 Egil Reinhard Gjesteland 1 34700 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 30.06.2021
2020 Wenche Teigland 2 52320 CEO og non-executive roles Departementet 30.06.2020 30.06.2021
2020 Maria Sandsmark 2 64140 Forsker Departementet 01.01.2013 30.06.2021
2021 Ole Bjørn Kirstihagen 1 0 Departementet 22.06.2018 30.06.2021
2021 Christian Henrik Prahl Reusch 1 0 Advokat og partner Departementet 30.06.2020 30.06.2021
2021 Tove Elisabeth Pettersen 2 3770 Administrasjonsdirektør Departementet 22.06.2018 30.06.2021
2021 Jon Fredrik Baksaas 1 13380 Departementet 22.06.2018 30.06.2021
2021 Ingeborg Ligaarden 2 14880 Ansatt Statnett (ansattvalgt representant) Departementet 25.06.2020 30.06.2021
2021 Steinar Jøråndstad 1 26800 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 30.06.2021
2021 Egil Reinhard Gjesteland 1 34700 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 30.06.2021
2021 Wenche Teigland 2 52320 CEO og non-executive roles Departementet 30.06.2020 30.06.2021
2021 Maria Sandsmark 2 64140 Forsker Departementet 01.01.2013 30.06.2021