Forvaltningsdatabasen

Bankkommisjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bankkommisjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bankkommisjonen
Utvalgsnummer: 16400300
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 5 0 14 203000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder John Grini 1 217 Dommer I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Erik Must 1 219 Siviløkonom I statsråd
1980 Vanlig medlem Erik Jarve 1 220 Børskommissær I statsråd 1970
1980 Leder O. Chr. Gundersen 1 301 Pensjonist I statsråd 1970
1980 Vanlig varamedlem Anne Skjønsberg 2 301 Konsulent I statsråd
1980 Vanlig medlem Hans Raastad 1 301 Siviløkonom I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Eva Kolstad 2 301 Likestillingsombud I statsråd 1970