Forvaltningsdatabasen

Utvalg for sikring av landets kritiske infrastruktur

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for sikring av landets kritiske infrastruktur" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for sikring av landets kritiske infrastruktur
Utvalgsnummer: 17
Opprettelsesår: 2004
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2006
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
2005 Justis- og politidepartementet
2006 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Gerd Bjørhovde 2 0 prorektor 01.01.2004 31.12.2006
2004 Bjørn Tørmo 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2006
2004 Toril Hofshagen 2 0 ass. direktør 01.01.2004 31.12.2006
2004 Jon A. Lea 1 0 direktør 01.01.2004 31.12.2006
2004 Sven Ullring 1 0 pensjonist 01.01.2004 31.12.2006
2004 Kåre Petter Hagen 1 0 professor emeritus 01.01.2004 31.12.2006
2004 Einar Ellingsen 1 0 prosjektleder 01.01.2004 31.12.2006
2004 Willy Jensen 1 0 direktør 01.01.2004 31.12.2006
2004 Anne Margrethe Reinsnes 2 0 sikkerhetssjef 01.01.2004 31.12.2006
2004 Grethe Høiland 2 0 adm. direktør 01.01.2004 31.12.2006
2005 Sven Ullring 1 0 pensjonist 01.01.2004 31.12.2006
2005 Gerd Bjørhovde 2 0 prorektor 01.01.2004 31.12.2006
2005 Toril Hofshagen 2 0 ass. direktør 01.01.2004 31.12.2006
2005 Einar Ellingsen 1 0 prosjektleder 01.01.2004 31.12.2006
2005 Willy Jensen 1 0 direktør 01.01.2004 31.12.2006
2005 Kåre Petter Hagen 1 0 professor emeritus 01.01.2004 31.12.2006
2005 Bjørn Tørmo 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2006
2005 Anne Margrethe Reinsnes 2 0 sikkerhetssjef 01.01.2004 31.12.2006
2005 Grethe Høiland 2 0 adm. direktør 01.01.2004 31.12.2006
2005 Jon A. Lea 1 0 direktør 01.01.2004 31.12.2006
2006 Einar Ellingsen 1 0 prosjektleder 01.01.2004 31.12.2006
2006 Grethe Høiland 2 0 adm. direktør 01.01.2004 31.12.2006
2006 Jon A. Lea 1 0 direktør 01.01.2004 31.12.2006
2006 Willy Jensen 1 0 direktør 01.01.2004 31.12.2006
2006 Kåre Petter Hagen 1 0 professor emeritus 01.01.2004 31.12.2006
2006 Bjørn Tørmo 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2006
2006 Toril Hofshagen 2 0 ass. direktør 01.01.2004 31.12.2006
2006 Gerd Bjørhovde 2 0 prorektor 01.01.2004 31.12.2006
2006 Anne Margrethe Reinsnes 2 0 sikkerhetssjef 01.01.2004 31.12.2006
2006 Sven Ullring 1 0 pensjonist 01.01.2004 31.12.2006