Forvaltningsdatabasen

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning
Utvalgsnummer: 170
Opprettelsesår: 2007
Tilhørende departement: Kunnskapsdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
2016 Kunnskapsdepartementet
2017 Kunnskapsdepartementet
2018 Kunnskapsdepartementet
2019 Kunnskapsdepartementet
2020 Kunnskapsdepartementet
2021 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2007 Rigmor Austgulen 2 0 professor 01.01.2007 30.06.2011
2007 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2007 Edel Storelvmo 2 0 direktør 01.01.2007 30.06.2011
2007 Sighild Westman Naeser 2 0 dosent 01.01.2007 01.03.2017
2007 Ingar Olsen 1 0 professor 01.01.2007 30.06.2011
2007 Tor Hauken 1 0 dekan 01.01.2007 01.03.2017
2007 Cathrine Holst 2 1710 seniorforsker 01.01.2007 30.06.2011
2007 Sønneve Ølnes 2 3620 instituttsjef 01.01.2007 31.12.2009
2007 Ragnvald Kalleberg 1 3780 professor 01.01.2007 23.01.2017
2007 Dag Slottfeldt-Ellingsen 1 7770 direktør 01.01.2007 01.03.2017
2007 Johan Giertsen 1 50090 professor 01.01.2007 30.06.2011
2007 Monica Martinussen 2 90090 professor 01.01.2007 30.06.2011
2008 Edel Storelvmo 2 0 direktør 01.01.2007 30.06.2011
2008 Sighild Westman Naeser 2 0 dosent 01.01.2007 01.03.2017
2008 Rigmor Austgulen 2 0 professor 01.01.2007 30.06.2011
2008 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2008 Tor Hauken 1 0 dekan 01.01.2007 01.03.2017
2008 Ingar Olsen 1 0 professor 01.01.2007 30.06.2011
2008 Cathrine Holst 2 1710 seniorforsker 01.01.2007 30.06.2011
2008 Sønneve Ølnes 2 3620 instituttsjef 01.01.2007 31.12.2009
2008 Ragnvald Kalleberg 1 3780 professor 01.01.2007 23.01.2017
2008 Dag Slottfeldt-Ellingsen 1 7770 direktør 01.01.2007 01.03.2017
2008 Johan Giertsen 1 50090 professor 01.01.2007 30.06.2011
2008 Monica Martinussen 2 90090 professor 01.01.2007 30.06.2011
2009 Rigmor Austgulen 2 0 professor 01.01.2007 30.06.2011
2009 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2009 Tor Hauken 1 0 dekan 01.01.2007 01.03.2017
2009 Edel Storelvmo 2 0 direktør 01.01.2007 30.06.2011
2009 Sighild Westman Naeser 2 0 dosent 01.01.2007 01.03.2017
2009 Ingar Olsen 1 0 professor 01.01.2007 30.06.2011
2009 Cathrine Holst 2 1710 seniorforsker 01.01.2007 30.06.2011
2009 Sønneve Ølnes 2 3620 instituttsjef 01.01.2007 31.12.2009
2009 Ragnvald Kalleberg 1 3780 professor 01.01.2007 23.01.2017
2009 Dag Slottfeldt-Ellingsen 1 7770 direktør 01.01.2007 01.03.2017
2009 Johan Giertsen 1 50090 professor 01.01.2007 30.06.2011
2009 Monica Martinussen 2 90090 professor 01.01.2007 30.06.2011
2010 Ingar Olsen 1 0 professor 01.01.2007 30.06.2011
2010 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2010 Edel Storelvmo 2 0 direktør 01.01.2007 30.06.2011
2010 Rigmor Austgulen 2 0 professor 01.01.2007 30.06.2011
2010 Sighild Westman Naeser 2 0 dosent 01.01.2007 01.03.2017
2010 Tor Hauken 1 0 dekan 01.01.2007 01.03.2017
2010 Cathrine Holst 2 1710 seniorforsker 01.01.2007 30.06.2011
2010 Ragnvald Kalleberg 1 3780 professor 01.01.2007 23.01.2017
2010 Dag Slottfeldt-Ellingsen 1 7770 direktør 01.01.2007 01.03.2017
2010 Tone Fløtten 2 11780 forskningssjef 01.01.2010 01.03.2017
2010 Johan Giertsen 1 50090 professor 01.01.2007 30.06.2011
2010 Monica Martinussen 2 90090 professor 01.01.2007 30.06.2011
2011 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2011 Per-Henrik Zahl 1 0 lege 01.01.2011 01.03.2017
2011 Øyvind Kongstun Arnesen 1 0 leder 01.01.2011 01.03.2017
2011 Ingar Olsen 1 0 professor 01.01.2007 30.06.2011
2011 Halvard Tjelmeland 1 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2011 Tor Hauken 1 0 dekan 01.01.2007 01.03.2017
2011 Rigmor Austgulen 2 0 professor 01.01.2007 30.06.2011
2011 Edel Storelvmo 2 0 direktør 01.01.2007 30.06.2011
2011 Berit Rokne 2 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2011 Sighild Westman Naeser 2 0 dosent 01.01.2007 01.03.2017
2011 Anne Robberstad 2 0 professor 01.01.2011 23.01.2017
2011 Cathrine Holst 2 1710 seniorforsker 01.01.2007 30.06.2011
2011 Ragnvald Kalleberg 1 3780 professor 01.01.2007 23.01.2017
2011 Dag Slottfeldt-Ellingsen 1 7770 direktør 01.01.2007 01.03.2017
2011 Tone Fløtten 2 11780 forskningssjef 01.01.2010 01.03.2017
2011 Johan Giertsen 1 50090 professor 01.01.2007 30.06.2011
2011 Astrid Lægreid 2 70520 professor 01.01.2011 01.03.2017
2011 Monica Martinussen 2 90090 professor 01.01.2007 30.06.2011
2012 Halvard Tjelmeland 1 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2012 Anne Robberstad 2 0 professor 01.01.2011 23.01.2017
2012 Tor Hauken 1 0 dekan 01.01.2007 01.03.2017
2012 Per-Henrik Zahl 1 0 lege 01.01.2011 01.03.2017
2012 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2012 Berit Rokne 2 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2012 Sighild Westman Naeser 2 0 dosent 01.01.2007 01.03.2017
2012 Øyvind Kongstun Arnesen 1 0 leder 01.01.2011 01.03.2017
2012 Ragnvald Kalleberg 1 3780 professor 01.01.2007 23.01.2017
2012 Dag Slottfeldt-Ellingsen 1 7770 direktør 01.01.2007 01.03.2017
2012 Tone Fløtten 2 11780 forskningssjef 01.01.2010 01.03.2017
2012 Astrid Lægreid 2 70520 professor 01.01.2011 01.03.2017
2013 Per-Henrik Zahl 1 0 lege 01.01.2011 01.03.2017
2013 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2013 Berit Rokne 2 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2013 Sighild Westman Naeser 2 0 dosent 01.01.2007 01.03.2017
2013 Anne Robberstad 2 0 professor 01.01.2011 23.01.2017
2013 Halvard Tjelmeland 1 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2013 Øyvind Kongstun Arnesen 1 0 leder 01.01.2011 01.03.2017
2013 Tor Hauken 1 0 dekan 01.01.2007 01.03.2017
2013 Ragnvald Kalleberg 1 3780 professor 01.01.2007 23.01.2017
2013 Dag Slottfeldt-Ellingsen 1 7770 direktør 01.01.2007 01.03.2017
2013 Tone Fløtten 2 11780 forskningssjef 01.01.2010 01.03.2017
2013 Astrid Lægreid 2 70520 professor 01.01.2011 01.03.2017
2014 Sighild Westman Naeser 2 0 dosent 01.01.2007 01.03.2017
2014 Halvard Tjelmeland 1 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2014 Per-Henrik Zahl 1 0 lege 01.01.2011 01.03.2017
2014 Øyvind Kongstun Arnesen 1 0 leder 01.01.2011 01.03.2017
2014 Tor Hauken 1 0 dekan 01.01.2007 01.03.2017
2014 Anne Robberstad 2 0 professor 01.01.2011 23.01.2017
2014 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2014 Berit Rokne 2 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2014 Ragnvald Kalleberg 1 3780 professor 01.01.2007 23.01.2017
2014 Dag Slottfeldt-Ellingsen 1 7770 direktør 01.01.2007 01.03.2017
2014 Tone Fløtten 2 11780 forskningssjef 01.01.2010 01.03.2017
2014 Astrid Lægreid 2 70520 professor 01.01.2011 01.03.2017
2015 Halvard Tjelmeland 1 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2015 Anne Robberstad 2 0 professor 01.01.2011 23.01.2017
2015 Tor Hauken 1 0 dekan 01.01.2007 01.03.2017
2015 Berit Rokne 2 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2015 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2015 Sighild Westman Naeser 2 0 dosent 01.01.2007 01.03.2017
2015 Øyvind Kongstun Arnesen 1 0 leder 01.01.2011 01.03.2017
2015 Per-Henrik Zahl 1 0 lege 01.01.2011 01.03.2017
2015 Ragnvald Kalleberg 1 3780 professor 01.01.2007 23.01.2017
2015 Dag Slottfeldt-Ellingsen 1 7770 direktør 01.01.2007 01.03.2017
2015 Tone Fløtten 2 11780 forskningssjef 01.01.2010 01.03.2017
2015 Astrid Lægreid 2 70520 professor 01.01.2011 01.03.2017
2016 Anne Robberstad 2 0 professor 01.01.2011 23.01.2017
2016 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2016 Øyvind Kongstun Arnesen 1 0 leder 01.01.2011 01.03.2017
2016 Berit Rokne 2 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2016 Sighild Westman Naeser 2 0 dosent 01.01.2007 01.03.2017
2016 Tor Hauken 1 0 dekan 01.01.2007 01.03.2017
2016 Halvard Tjelmeland 1 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2016 Per-Henrik Zahl 1 0 lege 01.01.2011 01.03.2017
2016 Ragnvald Kalleberg 1 3780 professor 01.01.2007 23.01.2017
2016 Dag Slottfeldt-Ellingsen 1 7770 direktør 01.01.2007 01.03.2017
2016 Tone Fløtten 2 11780 forskningssjef 01.01.2010 01.03.2017
2016 Astrid Lægreid 2 70520 professor 01.01.2011 01.03.2017
2017 Øyvind Kongstun Arnesen 1 0 leder 01.01.2011 01.03.2017
2017 John-Arne Skolbekken 1 0 Professor 01.04.2017 31.03.2021
2017 Per-Henrik Zahl 1 0 Seniorforsker 01.03.2017 31.03.2021
2017 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2017 Arild Underdal 1 0 Prof. emeritus 01.04.2017 31.03.2021
2017 Anne Ingeborg Myhr 2 0 Direktør 01.04.2017 31.03.2021
2017 Randi Lill Anjum 2 0 Forsker 01.03.2017 02.03.2021
2017 Berit Rokne 2 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2017 Tor Hauken 1 0 dekan 01.01.2007 01.03.2017
2017 Nina Johannesen 2 0 Førsteamanuensis 01.04.2017 31.03.2021
2017 Sighild Westman Naeser 2 0 dosent 01.01.2007 01.03.2017
2017 Lise Wogensen Bach 2 0 Professor 01.04.2017 31.03.2021
2017 Ida Skaar 2 0 Seniorforsker 01.04.2017 31.03.2021
2017 Halvard Tjelmeland 1 0 professor 01.01.2011 01.03.2017
2017 Per-Henrik Zahl 1 0 lege 01.01.2011 01.03.2017
2017 Øyvind Kongstun Arnesen 1 0 Adm.dir 01.04.2017 31.03.2021
2017 Anne Robberstad 2 0 professor 01.01.2011 23.01.2017
2017 Ragnvald Kalleberg 1 3780 professor 01.01.2007 23.01.2017
2017 Dag Slottfeldt-Ellingsen 1 7770 direktør 01.01.2007 01.03.2017
2017 Tone Fløtten 2 11780 forskningssjef 01.01.2010 01.03.2017
2017 Ragna Aarli 2 51410 Professor 04.04.2017 31.03.2021
2017 Astrid Lægreid 2 70520 professor 01.01.2011 01.03.2017
2018 Randi Lill Anjum 2 0 Forsker 01.03.2017 02.03.2021
2018 Arild Underdal 1 0 Prof. emeritus 01.04.2017 31.03.2021
2018 Per-Henrik Zahl 1 0 Seniorforsker 01.03.2017 31.03.2021
2018 Nina Johannesen 2 0 Førsteamanuensis 01.04.2017 31.03.2021
2018 Anne Ingeborg Myhr 2 0 Direktør 01.04.2017 31.03.2021
2018 John-Arne Skolbekken 1 0 Professor 01.04.2017 31.03.2021
2018 Lise Wogensen Bach 2 0 Professor 01.04.2017 31.03.2021
2018 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2018 Øyvind Kongstun Arnesen 1 0 Adm.dir 01.04.2017 31.03.2021
2018 Ida Skaar 2 0 Seniorforsker 01.04.2017 31.03.2021
2018 Ragna Aarli 2 51410 Professor 04.04.2017 31.03.2021
2019 Randi Lill Anjum 2 0 Forsker 01.03.2017 02.03.2021
2019 Ida Skaar 2 0 Seniorforsker 01.04.2017 31.03.2021
2019 Nina Johannesen 2 0 Førsteamanuensis 01.04.2017 31.03.2021
2019 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2019 Per-Henrik Zahl 1 0 Seniorforsker 01.03.2017 31.03.2021
2019 Lise Wogensen Bach 2 0 Professor 01.04.2017 31.03.2021
2019 Øyvind Kongstun Arnesen 1 0 Adm.dir 01.04.2017 31.03.2021
2019 Arild Underdal 1 0 Prof. emeritus 01.04.2017 31.03.2021
2019 John-Arne Skolbekken 1 0 Professor 01.04.2017 31.03.2021
2019 Anne Ingeborg Myhr 2 0 Direktør 01.04.2017 31.03.2021
2019 Ragna Aarli 2 51410 Professor 04.04.2017 31.03.2021
2020 Ida Skaar 2 0 Seniorforsker 01.04.2017 31.03.2021
2020 Lise Wogensen Bach 2 0 Professor 01.04.2017 31.03.2021
2020 Arild Underdal 1 0 Prof. emeritus 01.04.2017 31.03.2021
2020 Nina Johannesen 2 0 Førsteamanuensis 01.04.2017 31.03.2021
2020 Anne Ingeborg Myhr 2 0 Direktør 01.04.2017 31.03.2021
2020 John-Arne Skolbekken 1 0 Professor 01.04.2017 31.03.2021
2020 Øyvind Kongstun Arnesen 1 0 Adm.dir 01.04.2017 31.03.2021
2020 Per-Henrik Zahl 1 0 Seniorforsker 01.03.2017 31.03.2021
2020 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2020 Randi Lill Anjum 2 0 Forsker 01.03.2017 02.03.2021
2020 Ragna Aarli 2 51410 Professor 04.04.2017 31.03.2021
2021 Øyvind Kongstun Arnesen 1 0 Adm.dir 01.04.2017 31.03.2021
2021 Anne Ingeborg Myhr 2 0 Direktør 01.04.2017 31.03.2021
2021 Per-Henrik Zahl 1 0 Seniorforsker 01.03.2017 31.03.2021
2021 Ida Skaar 2 0 Seniorforsker 01.04.2017 31.03.2021
2021 Nina Johannesen 2 0 Førsteamanuensis 01.04.2017 31.03.2021
2021 Randi Lill Anjum 2 0 Forsker 01.03.2017 02.03.2021
2021 John-Arne Skolbekken 1 0 Professor 01.04.2017 31.03.2021
2021 Lise Wogensen Bach 2 0 Professor 01.04.2017 31.03.2021
2021 Jan G. Bjålie 1 0 Professor 01.01.2007 31.03.2021
2021 Arild Underdal 1 0 Prof. emeritus 01.04.2017 31.03.2021
2021 Ragna Aarli 2 51410 Professor 04.04.2017 31.03.2021